Güvenli ve Sağlıklı Ofislerin Temel Özellikleri

Ofiste Sağlık

Güvenli ve Sağlıklı Ofislerin Temel Özellikleri

Son yıllarda iş yaşamıyla ilgili yapılan araştırmalar ve değişen çalışma kültürü, sağlıklı ve güvenli ofis tasarımına yeni yaklaşımlar getirdi. Ofis tasarım ve kurgusunda iş güvenliğinin yanı sıra çalışanların fiziksel, zihinsel ve psikolojik iyilik halinin korunması giderek daha fazla önem kazanmaya başladı. Bunun sonucunda, ergonomiye ek olarak çalışanların çevre ve sistemlerle olan ilişkisi ve uyumu da dikkate alınmaya başlandı.

Biz de Avrupa’nın en büyük uygulama temelli araştırma organizasyonu Fraunhofer IAO’nun Türkiye’deki tek iş ortağı ve Office21® proje partneri olarak, geleceğin ofislerini araştırıyor ve çalışmalarımız ışığında tüm ürünlerimizi güvenli, sağlıklı ve mutlu ofisler oluşturmanız için tasarlıyor, geliştiriyor ve üretiyoruz.

ING Bank ofisi

ING Bank

Güvenli ve sağlıklı bir ofis, sakatlanma ve yaralanma riskini en aza indirmesinin yanı sıra motivasyonu, memnuniyeti, mutluluğu; dolayısıyla da verimliliği artırmalıdır.


Ofisler, meslek hastalıkları ve iş kazaları açısından düşük risk taşıyan alanlar olduğu için, iş yerinde sağlık ve güvenlik araştırmalarında uzun süre geri planda kaldılar. Ancak ofis yaşamının sebep olduğu sağlık sorunlarının artması, bu konunun detaylı bir şekilde ele alınması gerektiğini gösterdi.

Aynı pozisyonda uzun süre kalmanın, tekrarlayan hareketlerin, ekran ve klavyeli araçlarla çalışmanın, el bilek ve parmaklarına aşırı yüklenmenin ve sağlıksız ortam koşullarının (gürültü, aydınlatma, sıcaklık, nem, vb.) neden olduğu hastalıklar, günümüzde ofis hastalıkları olarak isimlendiriliyor.

Genel olarak ofis hastalıkları;

 • Bel ağrısı, boyun ve bel fıtığı ile kıkırdak aşınmalarını içeren kas-iskelet sistemi hastalıklarını,
 • Hipertansiyon, yüksek kolesterol ve kalp-damar hastalıklarını içeren dolaşım sistemi hastalıklarını,
 • Havalandırma ve ısıtma sistemlerinin, sigara kullanımının, ofis araç ve gereçlerinin sebep olduğu alerjik hastalıkları,
 • Stres, depresyon, mutsuzluk ve uyumsuzluk gibi psikolojik hastalıkları kapsıyor.

Ofis hastalıklarından korunmak için düzenli egzersiz yapmanın, hareketli bir yaşama sahip olmanın, düzenli uyumanın ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra günün büyük bölümünü geçirdiğimiz ofislerin, bütünsel iyilik halini koruyacak ve geliştirecek niteliklere sahip olması büyük önem taşıyor.

Güvenli ve Sağlıklı Bir Ofisin Sahip Olması Gereken Temel Özellikler

Fiziksel Özellikler

 • Gün ışığının ofise mümkün olan en fazla miktarda girebilmesi için güvenli bir şekilde açılıp kapabilen, kolaylıkla temizlenebilen pencereler bulunmalıdır.
 • Acil çıkış yol ve kapıları açık bir şekilde görülebilmeli, binanın yapısına ve kullanıcı kapasitesine uygun olmalıdır.
 • Yer döşemeleri sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz olmalıdır. Tehlikeli eğimler, engeller ve çukurlar barındırmamalıdır.
 • Elektrik kabloları dağınık bir şekilde yerde olmamalıdır. Yürüyüşe engel olmayacak şekilde düzenlenmelidir.
 • Açılabilir pencereler ile iç-dış hava sirkülasyonu düzenli olarak sağlanmalıdır.
 • Ofislerin yanı sıra hastane ve okullar gibi kapalı alanlarda uzun süre bulunmanın sebep olduğu hasta bina sendromu hakkında daha fazla bilgi edinmek ve hasta bina sendromunu önlemek için dikkat edilmesi gerekenleri İç Hava Kalitesi: Hasta Bina Sendromu yazımızda bulabilirsiniz.

   

 

Ortam Koşulları

Gürültü ve Sessizlik: Genellikle rahatsız eden ses olarak tanımlanan gürültü, ofis ortamında fiziksel rahatsızlığa sebep olduğu kadar dikkat eksikliği, yorgunluk, stres ve algıda azalma gibi psikolojik etkilere de sahiptir. Ayrıca araştırmalar, gürültüyle benzer şekilde, tamamen sessiz ortamların da rahatsızlık verdiğini göstermektedir.

Ofis tasarımında ve mobilya seçiminde mekanın kullanım amacı ve yapılan iş göz önünde bulundurularak akustik denge sağlanmalıdır.

Sıcaklık, Nem ve Hava Akımı: İç hava kalitesi, sağlığın yanı sıra memnuniyeti ve verimliliği de doğrudan etkilemektedir. Ofisin hava sıcaklığı, mekanın kullanım amacına uygun olarak çalışanların rahat bir şekilde çalışabilecekleri ortalama düzeyde (20-26o) tutulmalıdır.

İç hava kalitesinin yükseltilmesi için düzenli olarak temizlenen, kaliteli havalandırma ve ısınma sistemlerinin kullanılmasının yanı sıra sağlıklı materyallerden üretilen mobilya ve çalışma araçları kullanımına da dikkat edilmelidir.

Aydınlatma: Sağlıklı ve güvenli ofis tasarımında, aydınlatma kurgusu, mekanın kullanım amacına uygun olarak belirlenmelidir. Bunun yanı sıra doğal ışıktan mümkün olan en yüksek seviyede faydalanılmalıdır.

İş yerinde ışık gözü rahatsız etmemeli, doğru renk ve tonda seçilmeli, dengeli bir şekilde mekana dağılmalıdır.

Ofis Malzemeleri: Temizlik malzemelerinden pillere, yapıştırıcılardan yazıcılara kadar neredeyse tüm ofis malzemelerinde kullanılan kimyasallar, insan sağlığına zarar vermektedir.

Ofis içinde havada bulunan karbon monoksit ve formaldehit gibi toksik maddelerin seviyesini düşürmek için bitkiler kullanılmalıdır. Ayrıca masalar üzerinde toz toplayan nesneler azaltılmalıdır.

Lig TV ofisi

Lig TV Ofisi

Ofis Kurgusu ve Çalışma Şekilleri

Geleneksel ofis tasarımı, günümüzün aktivite temelli çalışma ihtiyaçlarını karşılamıyor. Bir arada çalışan farklı kuşakların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir ofis tasarımında birbirinden farklı görevlerin yerine getirilebildiği çeşitli çalışma alanları oluşturulmalıdır.

 • Bireysel çalışmalar, ekip çalışmaları, spontane toplantılar, beyin fırtınaları, dinlenme ve sosyalleşme gibi çeşitli aktivitelerin gerçekleştirilebildiği alanlar çalışmayı kolaylaştırmasının yanı sıra çalışanların motivasyonunu, mutluluğunu ve verimliliğini artırmaya da yardımcı olmaktadır.
 • Özgür ve esnek çalışmaya imkan veren fonksiyonel çalışma alanları, teknolojik altyapıyla desteklenmelidir.
 • Çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirecek dinlenme ve sosyalleşme alanları oluşturulmalıdır.
 • Mobilyalar her mekanın kullanım amacına uygun olarak seçilmelidir.
 • Çalışanların sağlığını koruyabilmesi için yapılan işe ve kullanım süresine uygun sağlıklı, çalışma koltukları seçilmelidir.
 • Uzun süre aynı pozisyonda kalmayı önleyecek şekilde çalışanlar hareketliliğe teşvik edilmelidir.

 

 

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.