ARAŞTIRMA: Türkiye’de Ofis Çalışanlarının Sağlık Sorunlarının Tanımlanması

OFİSTE SAĞLIK

ARAŞTIRMA: Türkiye’de Ofis Çalışanlarının
Sağlık Sorunlarının Tanımlanması

 

Bu makale, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyeleriyle, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürüttüğümüz araştırmanın sonuçlarını içermektedir.

 

Araştırmanın amacı, sağlıklı ve güvenli ofis ortamı elde etmek için Türkiye’de ofis çalışanlarının iş kaynaklı sağlık sorunlarını ortaya koymaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2014 verilerine göre; ülkemizde, yaklaşık yarısı kamu personeli olmak üzere 5 milyonun üzerinde ofis çalışanı bulunmaktadır.

Uzun süreler ve tekrarlı bir şekilde oturma, eğilme ve uzanma gibi etkinliklerde bulunan ofis çalışanlarının sağlık sorunlarının temelinde ise, ergonomik yetersizlikler yer almaktadır.

Araştırmada, tüm bu veriler göz önünde bulundurularak akademi ile endüstrinin bilgi ve deneyimlerinin bir araya getirildi.

Araştırma Grupları

Birinci grup: Uzun süredir ergonomi prensiplerine göre düzenlenmiş bir ofiste çalışanlar.

İkinci grup: Ergonomik anlamda ideal şartlarda çalışmayanlar.

Sorular

 • Ofis çalışanları kullandıkları ekipmanların özelliklerine hakim mi?
 • Ofis çalışanları çalışma koltuklarını kendi fiziksel özelliklerine uygun olarak ayarlayabiliyorlar mı?
 • İş kaynaklı kas-iskelet sistemi problemi yaşama sıklığı nedir?
 • Ofis çalışanları ‘doğru oturma’ hakkında bilgi sahibi mi?

Grup Profilleri

Birinci grup

 • %45.5 Kadın - %54.5 Erkek
 • %79.8 Üniversite mezunu
 • %52.8 Sürekli masa başı iş
 • %68.7 Çalışma ortamında stresli

İkinci grup

 • %55.5 Kadın - %44.5 Erkek
 • %56.3 Üniversite mezunu
 • %52.8 Sürekli masa başı iş
 • %73,5 Çalışma ortamında stresli
Benzer özellikler taşıyan iki grup arasında yapılan araştırmanın sonucunda;

 

 • Birinci gruptaki katılımcılar, ikinci gruba kıyasla, çalışma koltuklarının boyun bölgesine ve bele uygunluğu, bel desteğinin varlığı; arkaya hareket, arkaya esneme ve yana esneme özellikleri, yükseklik ve kolçak ayarları gibi ergonomik nitelikleri bakımından daha donanımlı olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca birinci gruptaki katılımcıların, ikinci gruba oranla, kas-iskelet sistemi ağrıları sebebiyle işe gidememe hallerinin daha düşük olduğu saptanmıştır.
 • Ergonomik prensiplere göre tasarlanmış çalışma koltuklarının daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturduğu tespit edilmiştir. Ancak, bu koltukları kullanan çalışanların da belirli bir oranda iş kaynaklı sağlık sorunu yaşadığı görülmüştür.
 • Araştırmanın sonucunda, çalışma şekline ve fiziksel ihtiyaçlara uygun çalışma koltuğu seçiminin yanı sıra kullanıcıların, çalışma koltuklarını fiziksel özelliklerine göre kişiselleştirmeleri ve doğru oturma konusunda bilgilendirilmeleri gerektiği ortaya çıkmıştır.

 

Sağlıklı bir çalışma ortamında çalışıp çalışmadığınızı Çalışma Ortamınız Sağlıklı mı? yazımızı okuyarak değerlendirebilirsiniz.

Ayrıca Sadece Bir Çalışma Koltuğu Değil, Sağlıklı Bir Yaşam Alın ve Ofisinizi Sağlıklı Bir Çalışma Alanına Dönüştürün yazılarımız da ilginizi çekebilir.

 

 

 

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.