Çevre Psikolojisi ve Ofis Tasarımı

Ofiste Yaşam

Çevre Psikolojisi ve Ofis Tasarımı

Genel bir ifadeyle, fiziksel ve sosyal çevremizle karşılıklı etkileşimlerimizi inceleyen çevre psikolojisine göre, birey çevresini değiştirirken aynı zamanda içinde bulunduğu çevrenin etkisiyle değişiyor.

Günlük hayatımızda, farkında olarak ya da olmayarak çevre psikolojisiyle bağlantılı pek çok davranış sergiliyoruz. Örneğin; kitap okumak için daha özel ve sessiz alanlar ararken bir problemin çözümüyle ilgili düşünmek için açık havada yürüyüş yapıyoruz. Her birimiz, kişiliğimize ve deneyimlerimize göre farklı aktiviteler için farklı niteliklere sahip alanları tercih ediyoruz.

Çevre psikolojisinin araştırma konuları arasında; hava kirliliği, gürültü ve sessizlik insanı ne şekilde etkiler, mekânsal değişkenler insan davranışlarını nasıl etkiler, ofis içinde çalışmak sağlığı nasıl etkiler ve bir ofiste insanın ne tür fiziksel ihtiyaçları vardır gibi çok sayıda soru yer alıyor.

Bugün, çevremizin kişiliğimizi etkileyip etkilemeyeceği açık olarak bilinmiyor olsa da ne tür tasarımların mutluluk, iyilik, yaşam doyumu ve üretkenlik olasılığını yükselttiğini araştırmaya devam ediyoruz.

Ağırlıklı olarak 60lı yıllarda başlayan çevre psikolojisi çalışmalarından önce çevre, kontrol edilebilen edilgen ve sabit bir unsur olarak değerlendiriliyordu. Çalışmaların derinleşmesini sağlayan ise; sanayileşme, şehirleşme ve ofislerdeki çalışan sayısının artmasıyla ortaya çıkan hava kirliliği, sağlıksız bina koşulları ve kronik yorgunluk şikayetinin yükselmesi gibi etkiler oldu. Bu da çevrenin edilgen olmayan, insanla birebir yakın etkileşim içinde olduğunun kabul edilmesini sağladı.

Mekan, belirli aktiviteleri gerçekleştirdiğimiz bir yer olmanın ötesinde taşıdığı sosyal ve kültürel anlamlarla ilişkilerimizin belirlendiği bir çevredir.

 

Denizler ve ormanlar gibi doğal çevre ile yollar ve binalar gibi yapay çevreyi içeren fiziksel çevre kadar kültürü, sosyal etkileşimleri ve toplumsal ilişkileri içeren sosyal çevreyle de ilgilenen çevre psikolojisinin incelediği mekanlardan biri de günün büyük bir bölümünü geçirdiğimiz ofisler.

Geniş bir anlamda çevreyi değerlendirdiğimizde, coğrafi koşullar ve iklim gibi etkenlerin toplumları, yaşayışlarını ve kültürlerini şekillendirdiğini biliyoruz. İnsan-mekan ilişkileri üzerine yapılan araştırmalarsa, etki alanı daha dar olan şehirlerin, binaların, evlerin, kafelerin ve ofislerin de tasarımlarıyla, mobilya ve diğer bileşenleriyle üzerimizde benzer bir etkisi olduğunu gösteriyor.

‘Önce biz binalarımızı şekillendiririz, sonra da onlar bize şekil verir.’


 

Mutlu ve Sağlıklı Ofisler

Have a Break

 

Günümüzün değişen çalışma kültürü ve aktivite temelli çalışma, iş yapma yöntemleri kadar ofis tasarımlarını da değiştiriyor.

Mekan tasarımı, aktivitelerin nasıl gerçekleştirileceğini belirleyen ve kullanıcı davranışını yönlendiren en önemli etkenlerden biri. Bu sebeple ofis tasarımında mekanlar oluşturulmadan önce, nerede hangi aktivitenin gerçekleştirileceği belirlenmelidir. Ekip çalışmaları, toplantılar, bireysel çalışmalar ya da dinlenme gibi çeşitli aktivitelerin gerçekleştirileceği alanlar çalışanlar için açık olmalıdır.

Araştırmalar; mobilya ve çalışma araçlarıyla bir bütün olarak kurgulanan, kullanım amacı ve sınırları belirgin mekanların, iş yaşamını kolaylaştırmasının yanı sıra memnuniyeti, motivasyonu ve üretkenliği arttırdığını gösteriyor.

Ortam sıcaklığı, akustik kalitesi, aydınlatma kalitesi, mekanın bölünme şekli; kullanılan renkler, mobilya ve aksesuarlar sağlık kadar mutluluk, motivasyon, memnuniyet, bireysellik, odaklanma ve konfor ihtiyacı gibi bütünsel iyilik halini etkiliyor. Çünkü, çevremizde bulunan her şeyle kurduğumuz sözsüz iletişim, anlık ve genel psikolojimizi etkiliyor. Bu da davranışlarımızı.

Çevre psikolojisi; mutluluğun, sağlığın ve bütünsel bir iyilik halinin artmasında, yaratıcılığın ve üretkenliğin yükselmesinde, çalışanların iş deneyimlerinin zenginleşmesinde mekanın büyük bir etkiye sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Biz de mutlu ve sağlıklı ofisler oluşturma hedefimizde, Avrupa’nın en büyük uygulama temelli araştırma organizasyonu Fraunhofer IAO’nun Türkiye’deki tek iş ortağı ve Office 21® proje partneri olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Mutluluğu ve sağlığı artıran mekanlar oluşturma konusunda daha detaylı bilgi edinmek için diğer yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.