Problem Çözme ve Yeni Fikirler Üretme Tekniği: Beyin Fırtınası

Ofiste Yaşam

Problem Çözme ve Yeni Fikirler Üretme Tekniği: Beyin Fırtınası

Beyin fırtınası, bir problemin çözümü ya da bir konunun geliştirilmesi için kullanılan, serbest çağrışımın etkili olduğu bir yöntemdir. Yeni bakış açıları geliştirmeye, konuyu daha iyi kavramaya ve bağlantılı diğer konuları keşfetmeye yardımcı olur. Bu şekilde yeni fikirler ve yaratıcı çözümler üretmeyi sağlar.

Resmi olmayan, rahat bir ortamda gerçekleştirilen beyin fırtınası, özellikle iş yaşamında, insanları daha detaylı düşünmeye ve yeni fikirler üretmeye yönlendirir. En başta ortaya atılan düşünceler biraz çılgınca olsa da süreç ilerlerken pek çok yaratıcı çözüm ya da çözüme yönlendiren fikir doğar.

Neden Beyin Fırtınası?

Faydasız grup davranışlarından dolayı zayıf kalabilen geleneksel problem çözme yöntemlerinin aksine beyin fırtınası, insanların problemin ya da konunun içine sıkışmasını engeller.

Analitik ve yapısal problem çözme yöntemlerinin önemi büyük olsa da grubun sınırlı ve alışılmış fikirler üretmesine sebep olabilir. Buna karşı, beyin fırtınası, herkesin katılımını teşvik eder, özgür ve açık bir ortam sunarak grup üyelerinin farklı bilgi ve deneyimlerinin bir araya gelmesine yardımcı olur. Böylece fikir çeşitliliği artar.

Beyin fırtınasının etkili olmasında açık fikirli olmak önemlidir, aksi durumda fikirlerin sayısı ve kalitesi düşecek, insanlar tıkanacaktır. Beyin fırtınası sırasında ortaya çıkan fikirleri eleştirmek, yargılamak ya da ödüllendirmek, doğru-yanlış değerlendirmeleri yapmak, analiz etmek ve sınırlar belirlemek üretme sürecini sekteye uğratır ve yaratıcılığı azaltır. Bu yüzden düşüncelerin değerlendirilmesi seansın en sonuna bırakılmalıdır.

Bireysel Beyin Fırtınası ve Grup Beyin Fırtınası

Grup beyin fırtınası, problem çözmekten çok yeni fikirlerin üretilmesinde etkilidir. Bu yüzden konularda bireysel çalışmalar grup çalışmalarından daha etkili olabilir.

Grup içinde katılımcıların disiplinli olmaması, olumsuz davranışlar sergilemesi ya da diğerlerini dinlerken kendi fikirlerini unutması sık karşılaşılan durumlardır. Bireysel beyin fırtınasındaysa, diğerlerinin düşünceleri için endişelenmezsiniz, daha özgür ve yaratıcı olabilirsiniz. Ayrıca grup içinde ifade etmekten çekineceğiniz fikirleri daha kolay geliştirebilirsiniz.

Olumlu yanlarına rağmen bireysel çalışmalarda fikirler tam olarak geliştirilemez. Çünkü grup üyeleri bir aradayken bilgi ve deneyim çeşitliliği daha fazla olacaktır. Bir katılımcı tıkandığında bir başka katılımcının yaratıcılığı ya da deneyimi, fikri bir sonraki aşamaya taşıyabilir.

Bireysel çalışmalar, geniş bir konuya odaklanmak ve fikir listesi oluşturmakta, grup çalışmalarıysa karmaşık problemlerin çözümünde daha etkilidir.

Etkili Bir Grup Oluşturmak

Beyin fırtınasından en yüksek faydayı sağlayabilmek için;

  • Çalışma için gerekli dijital ve manuel araç ve kaynakların yer aldığı bir çalışma alanı seçilmelidir,
  • Çalışma alanında sıcaklık, aydınlatma ve akustik gibi koşullar uygun olmalıdır,
  • Katılımcılar mümkün olduğunca farklı disiplinlerden gelmelidir,
  • Çalışma grubu, etkili ekip çalışmalarında da olduğu gibi 3-7 kişi olmalıdır,
  • Sorun ya da konu net bir şekilde tanımlanmalı ve katılımcılara bildirilmelidir,
  • Beyin fırtınasında hazırlık önemlidir, ancak detaylı bir hazırlık serbest çağrışım özelliğini yitirmesine sebep olabilir,
  • Aynı anda fikirler üretmek ve fikirleri kaydetmek zor olacağı için çalışma dijital bir cihazla kayıt altına alınmalı ya da katılımcı olmayan biri tarafından not tutulmalıdır,
  • Herkes fikirlerini paylaştıktan sonra fikirleri geliştirmek için grup tartışması yürütülmelidir. Fakat bir düşünce dizisinin üzerinde uzun süre durulmamalıdır. Bu fikirlerin belirli sınırılar içinde kalmasına ve gelişememesine sebep olabilir.

 

 

 

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.