Ofiste Verimliliği Yükselten 7 Önemli Etken

Ofiste Yaşam

Ofiste Verimliliği Yükselten 7 Önemli Etken


Hayatımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimiz çalışma ortamında nasıl hissettiğimiz, üretkenliğimiz kadar fiziksel, zihinsel ve psikolojik sağlığımızı da etkiliyor.

Olumlu duygular; verimliliği, motivasyonu ve kuruma bağlılığı artırırken olumsuz duygular; sıklıkla alınan izinlere, mutsuzluğa ve motivasyon eksikliğine sebep oluyor. Ofislerde mutluluğu ve sağlığı, dolayısıyla verimliliği ve üretkenliği artırmak için işverenlerin dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar var:

Sağlıklı Ofisler

En önemli kaynağı çalışanları olan kuruluşların, hedeflerine ulaşmalarında ve başarılarında, çalışanların mutlu ve sağlıklı olması büyük önem taşıyor.

Çalışanların daha üretken ve verimli olabilmeleri için öncelikle sağlıklı olmaları gerekiyor. Bunun da ana belirleyicisi, sağlıklı bir çalışma ortamı. Sağlıksız bir ortamda çalışmak hem kısa hem de uzun vadede pek çok sağlık sorununa sebep olarak hem verimliliği ve motivasyonu düşürüyor hem de yüksek maliyetler doğuruyor.

  • Sağlıklı bir çalışma ortamı, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak kurgulanmalıdır.
  • Mobilya ve diğer çalışma araçları sağlıklı malzemeler kullanılarak üretilmiş olmalı ve insan sağlığına zararlı kimyasallar içermemelidir.
  • Ofis içindeki araçların uluslararası normlara uygunluğuna ve sertifikasyonlarına dikkat edilmelidir.

 

Aydınlatma Kalitesi

Ofis içinde çeşitli mekanlar, kullanım amaçlarına uygun olarak, farklı seviyelerde ve doğru bir şekilde aydınlatılmalıdır. Ayrıca, gün ışığından mümkün olan en yüksek seviyede faydalanılmalıdır.

Akustik Kalitesi

Stres seviyesinin düşmesi, üretkenliğin ve verimliliğin artması için farklı aktivitelere uygun olarak kurgulanan çeşitli çalışma alanlarında istenmeyen gürültüyü engelleyecek ve konforlu bir çalışma alanı oluşturulacak önlemler alınmalıdır.

Hava Kalitesi

Binanın yapımında kullanılan malzemelerden temizlik malzemelerine ve ısıtma-soğutma sistemlerine kadar pek çok unsurun etkili olduğu hava kalitesi; sağlıklı malzemelerden üretilen ürünlerin kullanılması, dış ve iç ortam arasında hava sirkülasyonunun sağlanması gibi çeşitli yöntemlerle artırılmalıdır. Ayrıca ortam sıcaklığı, makul derecelerde tutulmalı ve çalışanlara sıcaklığı kontrol etme imkanı sağlanmalıdır.

Teknolojik Yeterlilik

Aktivite temelli çalışmanın giderek yaygınlaşması, ofislerin esnek, hareketli ve özgür çalışmaya imkan verecek şekilde teknolojik ekipmanla donatılmasını gerektiriyor. Hızla gelişen ve değişen teknoloji, ofis yaşamını kolaylaştırırken çalışanların yeni fikirler üretmesine ve daha etkili çalışmasına da yardımcı oluyor.

İhtiyaçlara uygun şekilde teknolojik donanımın ve altyapının sağlanması, işler için gerekli araçlara ulaşmayı kolaylaştırarak verimi ve üretkenliği de artırıyor.

Doğru ve Sağlıklı Çalışma Koltukları

Farklı aktivitelerin gerçekleştirildiği çalışma alanlarında, kullanım amacına ve çalışma şekline uygun mekanizmaya sahip, sağlıklı ve kullanıcıya uyum sağlayan çalışma koltukları kullanılmalıdır.

Mekan Çeşitliliği

Ofis kurgusunda bireysel çalışmalar, ekip çalışmaları, video konferanslar ve toplantılar gibi çeşitli aktivitelerin gerçekleştirilebileceği çalışma alanlarının yanı sıra çalışanların sosyalleşebileceği ve dinlenebileceği alanlar da oluşturulmalıdır.

 

 

 

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.