Çevresel Psikoloji: Dijital Dünyada Mekanlar

Ofiste Yaşam

Çevresel Psikoloji: Dijital Dünyada Mekanlar

Okuyacağınız makale, Türkiye’den ilk ve tek partneri olduğumuz, gelecekteki çalışma yöntemlerini araştıran ve başarı faktörlerini belirleyen Fraunhofer IAO’nun Office21® projesi kapsamında yürütülen Office Analytics’in 2016-2018 yılları arasındaki analizlerini içermektedir.

 

Araştırma Süreci için Seçilen Konular

 • Dijitalleşmeyle birlikte mekanla ilişkili çevrenin de önemi ve etkisi artar. (Doğayla ilişki, oran, vb.)
 • Mevcut bilimsel bulgular tanımlanır ve tipik faaliyetlerle ilişkili gerekliliklere odaklanılır. (Yaratıcılık, odaklanma ve öngörü gibi.)
 • Bunlarla birlikte tasarım talimatları geliştirilir.
 • Özellikli, yeni ilişki biçimleri deneysel ve deneyimsel olarak belirlenir.

Değerlendirme Kriterleri

 • Mekanın etkisi
 • Kişisel alan
 • Doğa koşulları
 • Renk
 • Işık
 • Hava koşulları
 • Akustik
 • Koku

Odak Çalışma: Kamuda Akıllı Çalışma, Birmingham Belediye Meclisi

 • Birmingham Belediye Meclisi’nde çalışanların %20’si paylaşımlı çalışma masalarını kullanıyor. Meclisin hedefi ise, bu oranı %25’e yükseltmek.
 • Çalışma sürecince daha fazla esneklik sağlanması için eşyaların değil, çalışanların yer değiştirebilmesi sağlanmıştır.
 • Artık yöneticiler, geçmişte olduğu gibi bireysel ofislerde değil, meslektaşlarıyla aynı ortamda çalışıyorlar.
 • Birimlerin birbirine yakınlığı sayesinde günlük, spontane ve hızlı toplantılar artmıştır, aynı zamanda resmi toplantılar devam etmektedir.
 • Bitkiler; tüm çalışanların ihtiyacı olan mutfak, çöp tenekesi ve yazıcılar gibi alan ve nesneler ofisin merkezine yerleştirilmiştir.

Sonuç olarak;

 • Birimler arasında iş birliği artmıştır.
 • Kağıt tüketimi ve saklama gereksinimleri azaldığı için çalışan başına düşen alan artmıştır.

Odak Çalışma: Kamuda Akıllı Çalışma, Auckland Kent Konseyi

 • 3000 çalışanın %40’ı paylaşımlı çalışma masalarını kullanmaktadır.
 • Yöneticiler de dahil, kimsenin bireysel ofisi yoktur.
 • Spontane-hızlı toplantıların gerçekleştirilebileceği; mutfağın, kafeteryanın, hobi ve dinlenme alanlarının yer aldığı bir kat oluşturulmuştur.
 • Sekizden fazla katılımcının yer alacağı toplantılar, özel toplantı olarak değerlendirilmektedir.
 • İş yerinde / masada bulunma kültüründen, sonuç odaklı bir kültüre geçiş yapılmıştır.
 • Ofis konsepti bu kültürü büyük ölçüde desteklemektedir.
 • Çalışanların henüz evdeyken ihtiyaçları olan çalışma alanını, kullanacakları zaman dilimi için rezerve edebilmeleri için kütüphane gibi alanlarda çeşitli çalışma modüllerinin kurulmasına karar verilmiştir.

 

Anket sonuçlarına göre; katılımcıların çeşitli ofis tipleri ile ev-ofisteki iyilik hali (wellbeing) oranları sağdaki ve motivasyon oranları soldaki gibidir:

 

 

Müşteri trafiği olmayan çalışanların faaliyet profilleri

Müşteri trafiği olan çalışanların faaliyet profilleri

 

Geleceğin Eğilimleri: Çalışma Yaşamı Nasıl Değişiyor?

Kişiden Takıma: Takım tabanlı bir çalışma ortamının başarı faktörleri ve tasarımı

 • Proje çalışmalarındaki sürekli artış yaşanmaktadır. (2019’da proje çalışmalarının oranının %40 civarında olması beklenmektedir.)
 • Proje çalışması uzun zamandır yaratıcı endüstrilere, politikaya, kar amacı gütmeyen organizasyonlara, sağlık hizmetlerine ve gönüllü çalışmalara yönelmiştir.

Takım çalışmasının geleceği & iş yerinde iş birliğinin geliştirilmesi

 • Yapılan anketlerin sonucunda; işverenim, çalışanlar arasında iş birliğini geliştirmek için daha fazla zaman harcamalıdır, diyen çalışan oranı %68 olmuştur.
 • İş birliği, sanal ekiplere kıyasla yüz yüze daha iyi çalışır, diyen çalışan oranı, %83’tür.
 • Teknolojik gelişmeler sayesinde takım çalışmalarının giderek daha fazla önem taşıdığını düşünen çalışanların oranı ise, %85’tir.

 

İkincil Araştırma: Takım çalışması araştırması

Araştırma odağı, insanların bir gruptaki davranışları ve kişilerarası etkileşim üzerindedir.

 

Konular

 • Kişilerarası bağlamda insanların deneyim ve davranışları
 • Performans
 • Problem çözme ve karar verme
 • Yetkililerin sosyal etkisi
 • Grup süreçleri ve süreç kayıpları
 • Farklı iletişimin grup performansı üzerindeki etkisi
 • Gruplarda sosyal etki, iletişim ve koalisyon oluşum süreçleri
 • İş birliği ve rekabet
 • Risk davranışı
 • Standart geliştirme
 • Çoğunluk ve azınlık

 Farklı zaman dilimlerinde takım çalışmasının gelişimi

70’ler: Çalışma yaşamının insanileştirilmesi için çalışma grupları ve kalite çemberleri

80’ler: Verimlilik avantajı sağlamak için yarı özerk çalışma grupları

90’lar: Geçici ve uzun süreli iş birliği için çok üyeye sahip proje grupları

2000’ler: Uzmanlar arasında dinamik ve hızlı etkileşime odaklanan, sınırların ötesinde iş birliği için net görev tanımı olan ve proje yapısına uygun sanal ekipler

Peki, 2020’li yıllarda ne olacak?

 

Neden takım çalışması?

 • Ekonomik avantajın yanı sıra motivasyonu ve yaratıcılığı teşvik etmesi takım çalışmalarını tercih edilir kılıyor.
 • Takım çalışmalarının, çalışanların niteliklerinde artış sağladığı araştırmalarla ortaya konmuştur.
 • Çalışan mutluluğunu ve kuruma bağlılığı artırmaktadır.
 • Ayrıca, büyük oranda daha hızlı ve efektif sonuçlar almayı sağlamaktadır.
 • Yüksek performanslı bir takım, tüm katılımcıların gücünü ve becerisini artırarak toplam faydayı ve etkinliği de artırır.
 • Çalışanlar arasındaki iletişimin güçlenmesini sağlayarak çalışanların ‘daha iyi’ bir iş çıkartmak konusunda birbirini teşvik etmesine yardımcı olur.

 

Yazı dizisinin ikinci bölümüne buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.