Geleceğe Bakmak: Yeni Kütüphane Tasarımı

Eğitim Çözümleri

Geleceğe Bakmak: Yeni Kütüphane Tasarımı

Bilgi yoğunluğunun yüksek bir seviyede olduğu ve bilgiye erişimin kolaylaştığı günümüzde, yeni nesil öğrenciler temel öğrenme yöntem ve alışkanlıklarının ötesine geçiyorlar. Giderek değişen eğitim, öğretim ve araştırma yöntemleri, deneyimleyerek öğrenmeyi ve öğrencilerin aktif katılımını geçmişe nazaran çok daha fazla destekliyor.

Öğrenme araçlarından sınıflara, iletişim biçimlerinden teknolojik cihazların kullanımına kadar öğrenim yaşamının her yönü bu değişimden etkileniyor. Artık, okullar ve üniversiteler yalnızca öğrenim yapılan alanlar değil, öğrenim sürecinin bir parçası ve destekleyicisi oluyorlar.

Öğrenim sürecinde katılımın artması ve teknoloji tabanlı çözümler kütüphanelerin de öğrencileri yeni yollarla desteklemesini gerektiriyor. Kütüphanelerde sessiz ve odaklanılmış çalışma alanlarının yanı sıra küçük ve büyük grupların çalışmalarına uygun alanlar ile aktiviteye dayalı öğrenmeyi destekleyen stüdyo ve laboratuvarlara ihtiyaç duyuluyor.

Geleneksel kütüphane tasarımından farklı olarak disiplinlerarası çalışmayı teşvik eden, grup çalışmalarını kolaylaştıran, hiyerarşiyi ortadan kaldıran, daha aktif ve kimi bölümlerin daha gürültülü olduğu yeni kütüphane tasarımları ortaya çıkıyor.

Okuma Alanı

Kısa ve uzun çalışmalar için uygun olan ve birden fazla kullanıcıya hizmet eden okuma alanları; konforlu, sessiz, dinlendirici ve iyi aydınlatılmış alanlardır. Kitaplara, dergilere ve gazetelere kolaylıkla erişim sağlanabilen okuma alanları, tablet ve Kindle gibi elektronik okuma araçlarının kullanımını da elektrik bağlantılarıyla desteklemelidir.

Bireysel Çalışma Alanları

Bireysel çalışma alanları uzun süre çalışmaya uygun; sessiz, sakin, iyi aydınlatılmış ve çevresel etkenlerden etkilenmeyen alanlardır. Odaklanılmış çalışmalar için düzenlenen bu alanlarda öğrencilere sağlıklı çalışma koltuklarının yanı sıra bilgisayar ve diğer elektronik cihazları kullanabilmeleri için elektrifikasyon çözümleri sunulmalıdır.

 

 

Sosyal Alanlar

Sosyal alanlar öğrencileri bir araya gelmeye, fikir alışverişinde bulunmaya ve etkileşim kurmaya teşvik eden enerjik, canlı ve aktif alanlardır. Sosyal alanlar duygusal  ve fiziksel ihtiyaçlara cevap veren konforlu ve dinlendirici alanlar olmalılardır.

Grup Çalışmaları için Alanlar

Küçük ve büyük çalışma grupları için düzenlenen alanlar, iş birliğini ve birlikte çalışmayı kolaylaştırmalıdır. Öğrencilerin ödev hazırlarken, proje geliştirirken ve ekip çalışmalarında kullandıkları bu alanlar iletişimi ve yaratıcılığı teşvik etmelidir. Aynı zamanda teknoloji çözümleriyle elektronik cihazların kullanımına, sunum yapmaya, veri ve multimedya paylaşımlarına imkan sağlamalıdır.

Araştırma Alanları

Kitap, dergi ve makaleler gibi hem basılı hem de dijital kaynaklara ulaşmanın kolay olduğu araştırma alanları, internet bağlantısı ve elektrifikasyon çözümleriyle desteklenmelidir.

Aynı anda birden fazla kullanıcıya hizmet edebilen bu alanlar, uzun ve kısa süreli çalışmalarda kullanılabilir.

Beyin Fırtınası Alanları

Sınav öncesinde, proje ve ödev geliştirme sürecinde öğrencilerin özgürce düşünebileceği ve fikir alışverişinde bulunabileceği beyin fırtınası alanları, grup çalışmaları için ayrılan alanlar kadar önem taşıyor.

Kısa sürede çok sayıda fikir üretilebilen bu alanlar, çevresel etkenlerden etkilenmemelidir.

İletişimin Desteklenmesi

Yeni öğrenme stillerinde öğrencilerin iletişim kurabilecekleri, iş birliği yaparak çalışabilecekleri, fikir ve bilgi alışverişinde bulunabilecekleri alanlara ihtiyaç duyuluyor. Kütüphanelerin her bölümü, kullanım amacına uygun olarak farklı seviyelerde iletişim kurmaya izin vermelidir.

Teknoloji Desteği

Teknoloji entegre öğrenme ve çalışma alanları, hem öğrencilere hem de akademisyenlere hareket kabiliyeti, esneklik ve kendilerine en uygun alanda çalışma özgürlüğü sağlıyor.

Priz, USB şarj ve mikro-USB kablo, USB, CAT6, VGA, HDMI ve bağımsız bataryalardan oluşan Nurus Links®, tüm eğitim-öğretim alanları için işlevsel ve pratik çözümler sunuyor. İnternet bağlantısı sunan ve multimedya paylaşımları yapmaya imkan veren Nurus Links®, aynı zamanda hızlı şarj ve kablosuz şarj özelliğine de sahiptir. Nurus Links® bataryalar ise, 7/24 güç tüketen adaptörleri devre dışı bırakarak enerji tüketimini optimize etmeye yardımcı oluyor.

Isola


Rezervasyon Sistemi

Nurus Links® akıllı yazılımı sayesinde bireysel çalışmalarda ve grup çalışmalarında bir odanın ya da masanın rezerve edilmesine yardımcı olarak öğrenci ve akademisyenlere nerede ve ne zaman çalışacakları konusunda kolaylık sağlıyor.

Renklerin Kullanımı

Günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan renklerin duygu ve düşüncelerimiz üzerinde, iletişimde ve öğrenmede büyük bir etkiye sahip olduğunu gösteren pek çok araştırma bulunuyor.

Kütüphanelerde farklı kullanım amaçlarına yönelik alanlarda duvarlar, mobilya ve aksesuarlar gerçekleştirilen etkinliğin özelliklerine uygun olarak farklı renklerde olmalıdır.


Bu yeni öğrenme konseptinin somut bir uygulamaya dönüşmesinde önemli bir göreve sahip olduğumuz bilinciyle, sınıflardan amfilere, sosyal alanlardan ortak çalışma alanlarına kadar öğrenim sürecine dahil olan tüm mekanlar için ürettiğimiz etkili ve verimli çözümleri buradan inceleyebilirsiniz.

 

 

 

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.