Ofisler Yeniden Düzenleniyor

Ofiste Yaşam

Ofisler Yeniden Düzenleniyor

Küresel pazar, yeni iş yaşamını; makineler ve insanlar arasında kesintisiz bir bağlanma özgürlüğünün var olduğu, bilgi ve fikirlere anında erişim sağlanabildiği, ofis içi ve ofis dışı yaşamın kesiştiği, bireylerin yaratıcılık ve üretim yeteneklerinin birleştiği bir platformda tanımlıyor. Bugüne kadar kullanılan yönetim teknikleri, çalışma araç ve teknolojilerine göre yapılan ofis tasarımları ise bu yeni dönemi tanımlamakta yetersiz kalıyor. Yeni global gerçeklikle aynı çizgide olmak için mekanların yeniliklere ve geleceğe uyarlanması gerekiyor.

nurus şişecam ofisi

Şişecam Ofisi

Çalışma araçlarının ve alışkanlıklarının değişimiyle geleneksel ofis anlayışı işlevselliğini yitiriyor ve ofisler yeniden yapılandırılıyor. İnsan odaklı tasarlanan ofislerde, organizasyonların ihtiyaçlarına uygun olarak, bireysel çalışma alanlarının yanı sıra ekip çalışmalarının ve toplantıların gerçekleştirilebildiği, aktivite temelli çalışmayı destekleyen, fonksiyonel ve esnek alanlar oluşturuluyor. Yeni ofis tasarımlarında sağlık ve konfor eşit derecede önemseniyor ve destekleniyor.

Çalışanlar, ilk müşterilerinizdir

Bir organizasyonun gelişmesinde, sürdürülebilirliği sağlamasında ve hedeflerine ulaşmasında müşterileri kadar çalışanlarını da memnun edebilmesi büyük önem taşıyor.

Çalışanların daha büyük başarılara ulaşabilmelerinde işe dair ihtiyaç duydukları tüm kaynaklara ulaşabilir olmalarının yanı sıra değerli olduklarını hissetmeleri; ilham alabilecekleri, sağlıklı ve konforlu bir alanda özgürce çalışabilmeleri gerekiyor.

Sezgiyle oluşturulan alanlar

Değişen çalışma kültürü, çalışma ortamlarının da dönüştürülmesini gerektiriyor. Geçmişin aynı çizgide ilerleyen ve bir kez oluşturulan ofislerinin yerini, bugün, esnek ve ihtiyaçlara göre değiştirilebilen mekanlar alıyor.

Çalışma şekillerine uygun bir stratejiye bağlı kalınarak ofis ortamında çalışma araçlarının, mobilyaların, bina yapısının ve mimari bileşenlerin dahil olduğu bu değişim gerçekleştirildiğinde, çalışanlar yeni çalışma kültürüne daha hızlı ve kolay bir şekilde adapte olabiliyorlar.

Amaçlar belirlendikten sonra çalışanların en yüksek performanslarını ortaya çıkartmaları için çalışma sürecine ve çalışma alanları konusunda bireysel kontrole sahip olmaları gerekiyor. Mükemmellik beklentisi olmadan, çalışanlara kendilerine en uygun alanı ve araçları seçebilecekleri özgürlüğü tanıyan yönetimsel ve fiziksel ortam, motivasyon ve başarı için öncelikler arasında yer alıyor.

Düşünmeden önce hissetmek

İçinde bulunduğumuz çevre ve insanlar gibi belirli amaçlara yönelik tasarım ve kurgular da hislerimizi ve eylemlerimizi güçlü bir şekilde yönlendirir.

Başarılı bir ofis kurgusunda, çalışanlar hangi aktivite için nereye gideceklerini kolaylıkla anlar ve ihtiyaç duydukları kaynaklara kolaylıkla ulaşabilirler. Bu da verimliliği ve memnuniyeti geliştirir.

Ofis, bireyler ve gruplar arasındaki iş birliğini kolaylaştırmalı ve sürdürülmesinde rol oynamalıdır. İşyeri, bir ekranda ya da bir cihazla gerçekleştirilemeyen değerleri vurgulamalıdır. Güven ve dostluk atmosferi yaymalı, çalışanları hem işlerine hem de birbirine bağlamalıdır. Çalışanların potansiyellerini ortaya çıkartabilmeleri için ofis, aidiyet ve bağlılığın hissedildiği bir yer olmalıdır.

Biz, sadece sen ve benden oluşmaz. Tüm ilişkiler, çevreyi kapsayan üçüncü bir varlığın karakteri ve değeriyle bütünleşir.

Aktif sağlık

İş dünyası değişiyor ve çalışma hayatını bütünüyle kapsayan bir sağlık anlayışı önem kazanmaya başlıyor. Sağlık, hem bireysel çalışmaların hem de ekip çalışmalarının gerçekleştiği alanlardan mobilya ve aksesuar seçimlerine ve teknolojiye kadar her açıdan ön planda tutuluyor.

  • Çalışanların yaralanma riskini azaltmak ve etkili bir şekilde çalışmalarına yardımcı olmak için güvenli, motive edici, teknoloji entegre ve iş birliğini güçlendiren alanlar oluşturulmalıdır.
  • Kullanılan mobilya ve aksesuarlar sağlığa zararlı kimyasallar içermemeli, ofis kurgusu hava, akustik ve aydınlatma kalitesi göz önüne alınarak planlanmalıdır.
  • Kişisel çalışma alanlarının yanı sıra ekip çalışmalarının ve toplantıların gerçekleştirildiği mekanlarda da ayakta çalışmayı destekleyen yüksekliği ayarlanabilir masalara yer verilmelidir.
  • Ofis tasarımında, karşılaşmaları ve etkileşimi destekleyen sosyal alanlara yer verilmelidir. Sosyal alanlarda ses emilimi yüksek malzemelerden üretilen, konforlu mobilyalar kullanılmalıdır.
  • Ekip çalışmalarının ve toplantıların gerçekleştirildiği alanlar dış ortamdan etkilenmeyecek şekilde düzenlenmeli; sunumlar ve tele-konferanslar gibi aktivitelerin düzenlenebileceği teknoloji çözümlerine sahip olmalıdır.
  • İdeal bir ofis düzeni, organizasyonun yapısına uygun olarak; bireysel çalışmalar, ekip çalışmaları, araştırmalar, kişisel görüşmeler ve toplantılar gibi farklı aktivitelerin gerçekleştirilebileceği çeşitli mekanlara sahip olmalıdır.

 

 

 

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.