Ekip Çalışmalarında Ofis Kurgusunun Önemi

OFİSTE YAŞAM

Ekip Çalışmalarında Verimlilik için
Ofis Kurgusunun Önemi

İş birliği ve dayanışma içinde yürütülen ekip çalışmaları, yeni bir çalışma yöntemi olarak giderek yaygınlaşıyor. Fakat geleneksel ofis anlayışı, bu yeni çalışma şekline uyum sağlayacak nitelikleri taşımıyor.

Nurus ING Bank ofisi

Yeni çalışma şekli ve kültürünün, organizasyonun başarısına olan olumlu etkisi ise giderek daha açık bir şekilde görülüyor. Bu da yenilikçi ve akılcı organizasyonları, çalışanların birlikte çalışabileceği, düşünebileceği ve yeni fikirler üretebileceği, performansı artıran alanlar kurgulamaya yönlendiriyor.

Dijital iletişim yollarının yanı sıra yüz yüze iletişimi geliştiren, çalışanlara hareket özgürlüğü ve esnek çalışma imkanı veren ortamların iş birliğini ve ortak çalışmayı güçlendirdiği kadar yaratıcılığa ve yeni fikirler üretmeye de katkı sağlıyor.

Son yıllarda çalışma yaşamına dair yapılan araştırmaların sonuçları, fiziksel ortamın insanları bilgi alışverişine, birlikte karmaşık problemleri çözmeye, yeni fikirler üretmeye yönlendirebildiğini ortaya koyuyor.

İletişim

Diğer insanlarla iletişim kurmak, hepimizin ortak ihtiyacı. Çünkü, iletişim kurarak birbirimizi tanıyabiliyor, anlayabiliyor; birbirimize güvenebiliyor, aramızda anlamlı bağlar kurabiliyor ve iş birliği yapmaya istekli oluyoruz.

Yenilikçi fikirlerin ortaya çıkışı veya problemlerin çözümü, bir kişinin başarısı gibi görünse de beyin fırtınaları, bilgi paylaşımı ve sosyalleşme gibi verimli ekip çalışmalarının bir sonucudur.

Farklı organizasyonlardaki çok sayıda yüksek ve düşük performanslı ekipler üzerinde yapılan araştırmaların sonuçları, yüksek performanslı ekiplerin bazı ortak özelliklere sahip olduğunu ortaya koyuyor.

  • Ekibin tüm üyeleri uzlaşmacı bir tavırla, kısa da olsa fikirlerini ifade ediyor ve diğer üyeleri dikkatle dinliyor.
  • Ekip üyeleri dijital iletişimin yanı sıra sık sık bir araya geliyor ve yüz yüze iletişim kuruyorlar.
  • Yalnızca takım lideri varken bir araya gelmiyorlar, birbirleriyle direkt iletişim kuruyorlar.
  • Ekip içinde paylaşılan bilgilerden ekip dışında bahsetmiyorlar.
  • Sürekli birlikte olmak yerine belirli aralıklarla dış dünyaya açılıyor ve yeni bilgilerle geri dönüyorlar.
  • Ekip çalışmalarında, üyelerin bilgi paylaşmak, fikir alışverişinde bulunmak ve yeni fikirler geliştirmek için kullandığı elektronik cihazlar, sosyal medya ağları ve grup çalışmalarına yönelik yazılımlar yaygın olarak kullanılıyor ve iş yaşamını kolaylaştırıyor olsa da yazı tahtaları, yapışkan notlar ve eskiz defterleri gibi somut materyallerin de ekip çalışmalarında verimi yükselttiği görülüyor.

Uzmanlar somut çalışma araçlarının; etkileşimi, kolektif çalışmayı ve paylaşımı artırdığını, çalışanları iş birliğine yönlendirdiğini ve yeni bir değer üretmek için daha etkili bir performans gösterdiklerini belirtiyorlar.

Yüksek performanslı ekip çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için elektronik cihazların yanı sıra somut çalışma araçlarının da yer aldığı mekanlar oluşturmak çalışanların fikirleri kaydetmelerine, alternatif çözümleri daha bütüncül bir bakış açısıyla inceleyebilmelerine yardımcı oluyor ve ekip üyelerinin birbirini daha hızlı ve etkili bir şekilde anlamalarını sağlıyor.

Hareketlilik

Çalışma ortamının iş birliği üzerindeki etkileriyle ilgili araştırmaların sonuçları, çalışma alanının insanların yalnızca çevreleriyle değil, birbirleriyle olan etkileşiminde de kilit bir role sahip olduğunu ortaya koyuyor. Duruş ve hareketlilikle ilgili yapılan çalışmalarda ise, çalışanları ayakta tutmaya teşvik eden çalışma alanlarının oturarak çalışmaya kıyasla iş birliğini ve üretkenliği artırdığını gösteriyor.

Ofis tasarımı

Yüz yüze iletişim, güven duygusunu ve bağlılığı geliştirerek ortak bir amaç doğrultusunda iş birliği içinde çalışmayı sağlıyor.

Nurus ING Bank Ofisi

Ekipler, yüksek performansla çalışmak için birbirlerini rahatlıkla görebildikleri, dinleyebildikleri ve katılım sağlayabildikleri çalışma alanlarına ihtiyaç duyuyorlar. Yalnızca tüm katılımcıların bir arada olduğu çalışmalarda değil, aynı zamanda video konferanslar gibi görüntülü katılımın gerçekleştirileceği çalışmalarda da birebir iletişim kurabilmeleri gerekiyor.

Beden dilinin ve göz temasının kullanılmasını destekleyen, çevresel etkileri en aza indiren ve Nurus Links® bağlantısı ile elektronik cihazların kullanımını kolaylaştıran, video-konferansların ve sunumların verimli bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olan Greta ve Isola toplantı modüllerimiz, göz hizasındaki ekranları sayesinde tüm katılımcıların kolaylıkla iletişim kurmasına yardımcı oluyor.

Nurus Greta & Isola toplantı çözümleri

Mekan içinde hareket imkanı sağlayan ve farklı kurgulara izin veren mobilyalar, ekip üyelerinin hem birlikte hem de bireysel çalışmalarını kolaylaştırarak etkili iletişim kurmayı destekliyor.

Kullanıcı sayısı ya da kullanım amacı değiştiğinde etkili ve hızlı bir değişim sağlamak amacıyla tasarladığımız Nest masalar; tekerlekli ayakları ve katlanabilir yapılarıyla aynı mekanın hem bireysel hem de birlikte çalışmaya uygun hale getirilmesinde karşılaşılan zorlukları ortadan kaldırıyor.

Tek parça yapısı ve gizlenebilen ara panoları sayesinde bireysel çalışmalar kadar ekip çalışmalarını da destekleyen London Bench ise, pürüzsüz masa tablası ve tablanın ortasında yer alan tek ayağı sayesinde hareket özgürlüğü ve esnek çalışma imkanı sunuyor.

Tüm bunların yanı sıra yeni nesil çalışma alanlarının değişken ihtiyaçlarına fonksiyonel çözümler sunan Calma akustik kabinler; ses yalıtımı, hava akışı; yüksek akustik ve aydınlatma kalitesiyle çalışma alanından ayrılmadan beyin fırtınalarının, bireysel çalışmaların, kişisel görüşmelerin, video konferansların, hızlı toplantıların ve takım çalışmalarının gerçekleştirilebileceği alanlar oluşturuyor.

 

 

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.