Kurumsal İnovasyon Laboratuvarlarının Türleri

ARAŞTIRMA

Kurumsal İnovasyon Laboratuvarları – Bölüm II

Kurumsal İnovasyon Laboratuvarlarının Türleri

 


Okuyacağınız makale, Türkiye’den ilk ve tek partneri olduğumuz, Avrupa’nın en büyük uygulama temelli araştırma organizasyonu Fraunhofer IAO’nun Office21® projesi kapsamında yürütülen araştırma analizlerini içermektedir.

Yazı dizisinin birinci bölümü olan Kurumsal İnovasyon Laboratuvarı Nedir? yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

 

Schmidt ve ekibinin açıkladığı 4 laboratuvar türü:

Taban Laboratuvarları: Genellikle atölyeler gibi işleyen özel alanlar oluşturulur. Bu laboratuvarların önceliği, katılımcıların fikir alışverişine katılmaları ve bu deneyimi sevmeleridir.

Çalışma Laboratuvarları: Çalışmayla birlikte disiplinler arası ve sektörler arası alışveriş yapılmasını da sağlar. Özel kullanıcı programları ve özel konularla ilişkili katılımcılar arasındaki alışveriş teşvik edilir. Çalışma laboratuvarları, çalışma alanından ayrı olarak değerlendirilir.

Şirkete Ait Laboratuvar: Dışarıdan özel olarak seçilmiş uzmanlara danışarak ve onlarla iş birliği içinde çalışarak inovasyon süreçleri desteklenir. Dışsallara, laboratuvar altyapısı ve hatta programlar karşılığında çalışmalarının sonuçlarından yararlanma gibi imkanlar sunulur.

Üniversite veya Araştırma Kurumlarına Bağlı Laboratuvarlar: Dışarıdan özel olarak seçilmiş uzmanlara danışarak ve onlarla iş birliği içinde çalışarak inovasyon süreçlerini desteklemek amacıyla yüksek öğrenim veya araştırma kurumları tarafından oluşturulan laboratuvarlardır. Dış uzmanlar ağırlıklı olarak

şirketler, girişimciler ya da son kullanıcılardır. Her iki tarafın yürüttüğü inovasyon projelerinin sonuçları, daha sonra ilgili üniversite ya da araştırma kurumunun bulgularına atfedilir ve endüstri ortaklarının iç süreçlerine uygulanır.

 

6 farklı laboratuvar türünün ana hatlarını çizen, inovasyon liderleri tarafından yapılmış bir ayrım daha vardır:

 

Konsept Geliştirme Laboratuvarları: Yeni ürün veya hizmet geliştirme amacıyla kurulan laboratuvarlardır. Yeni iş konseptleri test edilir. Ana katılımcılar genellikle pazarlama, teknoloji ve ürün geliştirme alanlarında tecrübeli bir grup girişimcidir. Müşteriler, iş ortakları ve start-uplar da sıklıkla katılır.

Skunk Works: Uzun vadeli projelerde, katılımcıların işle ilgili konuları özgürce deneyimleyebilecekleri, şirket dışında kurulmuş yenilik laboratuvarlarıdır. Bunlar sıklıkla, henüz belirli bir sektörde çalışmayan bireylerin katılımını içerir.

Makerspaces: Prototip oluşturma olanağı sağlayan teknolojik olarak donatılmış alanlardır. Sağlanan ekipman, 3D yazıcılardan bıçak makinelerine kadar çeşitlilik gösterebilir. Bu ekipmanlar, çalışanlar tarafından projeler üzerinde çalışmak veya sadece yeni araç ve teknikleri nasıl kullanacaklarını öğrenmek için kullanılır.

Girişim / Ekosistem Laboratuvarları: Esas olarak risk sermayesi edinmeye ve yönetmeye ya da başlangıç ekosistemine yeni bağlantılar kurmaya hizmet eder.

Vitrinler / Toplantı Alanları: ‘Yeni harika şeyleri’ göstermek için kullanılan sunum alanlarıdır. Örneğin; prototipler olarak geliştirilen ve test edilen kavramlar, ‘kutunun dışında’ düşünmenin önemini vurgulayan beyin fırtınaları veya eğitim etkinlikleri için kullanılan alanlardır.

LINO’lar (labs in name only / yalnızca isimde laboratuvarlar): Standart pazarlama, yazılım geliştirme ve AR-GE ekiplerini içerir. Yüksek masalar ve oyun masalarıyla donatılır.

 

Bu iki laboratuvar ayrımı birbirinden çok farklı, fakat tamamlayıcı oldukları için araştırmamızda her iki ayrımın dallarından da faydalanılmıştır.

Schmidt ve ekibinin ayrımından Çalışma Laboratuvarları, Şirkete Ait Laboratuvarlar ve Üniversite veya Araştırma Kurumlarına Bağlı Laboratuvarlar alınmıştır. Taban Laboratuvarları ise, inovasyon laboratuvarları tanımına uymadığı için araştırmada kullanılmamıştır. Çünkü kurumsal laboratuvarların önceliği, şirketin inovasyonu ve inavasyona devam edebilmesidir.

innovationleader.com, 2017 tarafından oluşturulan ayrımdan ise; Konsept Geliştirme Laboratuvarları, Skunk Works ve tanımı geliştirilerek Makerspaces alanları alınmıştır.

 

Yazı dizisinin diğer bölümlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Kurumsal İnovasyon Laboratuvarı Nedir?

Şirketlerin İnovasyon Yeteneği & Değişim İhtiyacı

Bir İnovasyon Laboratuvarı Nasıl Tasarlanabilir?

 

 

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.