Üyelikler

Küresel Dayanışma

İş birliği içinde çalıştığımız ulusal ve uluslararası kuruluşlarla geleceği okuyarak tasarlıyor ve üretiyoruz.


 

OFFICE21®

Office 21 Logo

Nurus, 2016 yılında, gelecekteki çalışma yöntemlerini araştıran ve kritik başarı faktörlerini belirleyen Fraunhofer IAO Research Network Office 21® projesinin Türkiye’den ilk ve tek partneridir.

Fraunhofer IAO, 1996’dan bugüne, Office21® araştırma girişimi ile iş dünyasından çok sayıda ortakla, geleceğin ofis ve bilgi çalışmalarını şekillendirmek için işbirliği içinde çalışmaktadır.

İş’in geleceği nedir? Çalışma sırasında insanları en iyi şekilde desteklemek için çalışma alanlarını ve çevrelerini nasıl tasarlamalıyız? Etkili çalışmada teknoloji nasıl bir rol oynuyor ve yaptığımız işi, maddi olmayan faktörler ne şekilde etkiliyor?

Fraunhofer, 20 yıldan uzun süredir, işin geleceğine ve geleceğin çalışma alanlarına ilişkin bu ve bunlarla bağlantılı sorulara Office21®’in yenilikçi kampanyasıyla cevap arıyor. Ortaklık kurduğu bir dizi firmayla birlikte ofis araştırmacıları, iş ve yaşam alanlarını organize etme ihtiyacına yönelik olarak ergonomi tekniklerini kullanmakta, bunlarla ilişkili konseptler ve metodolojiler kurgulamakta ve sürdürülebilirliği desteklemektedir. Office21® araştırmaları; iletişim, konsantrasyon, refah, üretkenlik, motivasyon, yaratıcılık ve yenilikçiliği artırmaya odaklanmaktadır.

GERMAN DESIGN COUNCIL

Alman Tasarım Konseyi - German Design Council Logo

Nurus, 2015 yılında, marka ve tasarımda disiplinlerarası bilgi transferi sağlayan German Design Council'a davet edilen ilk ve tek Türk markasıdır.

German Design Council (Alman Tasarım Konseyi), Alman Parlamentosu’nun inisiyatifiyle, Alman Federal Parlamentosu kararı ile 1953 yılında vakıf olarak kurulmuştur. Tasarımın her alanında iş dünyasını destekleyen ve dünyanın önde gelen tasarım uzmanlığı merkezleri arasında yer alan German Design Council; düzenlediği yarışmalar, sergiler, konferanslar, seminerler ve yayınlarla defalarca en iyi tasarımları belirlemiştir.

Firmalar için bir servis sağlayıcı olarak German Design Council, marka ve tasarımda, disiplinler ötesi bilgi aktarımı için benzersiz bir platform sunmaktadır. Konsey, kendi markaları, tasarım geliştirme başarıları ve tasarıma kattıkları iletişim değeri çerçevesinde firmaları, Almanya içinde ve Almanya sınırlarının ötesinde desteklemektedir.

 

BE ORIGINAL AMERICAS

Be Original Logo

Nurus, 2015 yılından itibaren Be Original Americas üyeleri arasında yer almaktadır.

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Be Original; üreticileri, tasarım uzmanlarını ve bireyleri özgün tasarımın ekonomik, etik ve çevresel değeri hakkında bilgilendirmek, eğitmek ve etkilemek yoluyla geleceklerini korumak ve yatırım yapmakla yükümlüdür.

Özgünlük, piyasada, göz ardı edilemez ya da hafife alınamaz. Be Original’ın hedefi kapsamlı konferanslar, workshoplar ve yuvarlak masa programları aracılığıyla tüketicileri, mimarları ve tasarım topluluklarını, üreticileri, bayileri ve medya ortaklarını yaratıcılık ve özgünlük konularında destekleyerek ve cesaretlendirerek tasarımın geleceğine ve yeniliğe teşvik edecek; sanayiye ve sunduğu kişilere geri dönecek endüstri standartları belirlemektir.

TEİD

TEİD Logo 

İş etiğinin Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şirketlerin yazılı kültürünün temel taşı haline gelmesi hedefiyle yola çıkan Etik ve İtibar Derneği ‘TEİD’, üyelerine sadece iş etiği politikası oluşturma ve uygulamada yardım ve rehberlik etmekle kalmayıp, şirket etik değerlerinin şirketin tüm idari ve ticari fonksiyonları tarafından benimsenmesi, bir iş yapma biçimi haline getirilmesini sağlamakta destek vermek amacıyla 2010 yılında kurulmuştur.

TEİD üyeleri arasında, ciroları Türkiye GSMH’nin yüzde 14’ünü oluşturan ve 200 bin üzerinde çalışana istihdam sağlayan 120’yi aşkın kurumsal üyesi bulunmaktadır.

 

Business Institutional Furniture Manufacturers Association (BIFMA)

BIFMA Logo

1999 yılında Nurus, Türkiye’nin BIFMA üyesi ilk markası olmuştur.

BIFMA, 1973 yılında, kurumsal ve ticari mobilya üreticileri için kurulmuş kar amacı gütmeyen bir ticaret birliğidir.

Mobilya ürünleri için güvenlik ve performans standartları geliştiren BIFMA’nın; sağlıklı, konforlu ve verimli çalışma alanları tasarlayan ve üreten üyelerine sunduğu endüstriyel hizmetler, mühendislik ve malzeme standartlarının altyapısına dayanmaktadır. Yüzyıllardır uygulanan bu standartlar BIFMA tarafından her geçen gün ilerleyen bilimle birlikte geliştirilmektedir. BIFMA standartları; güvenlik, ergonomi ve sürdürülebilirlik üzerine kurulmuştur.

BIFMA, standartların geliştirilmesini destekler, standart uygulamaları konusunda eğitimler düzenler, karmaşaları anlaşılır ve uygulanabilir bir hale getirmek için çalışmalar yürütür. Mobilya endüstrisinde sürdürülebilirliği destekler, üyelerine ve tüketicilere istatistiksel ve eğitimsel kaynaklar sunar. Değer üreten ve yeniliği teşvik eden tüketicilere, uluslararası ortaklara ve düzenleyicilere ulaşır.

Furniture Industry Research Association (FIRA)

FIRA Logo

1992 yılında Nurus, Türkiye’nin FIRA üyesi ilk markası olmuştur.

İngiltere'nin en büyük mobilya birliği olan Furniture Industry Research Association (FIRA / Mobilya Endüstrisi Araştırma Derneği), mobilya endüstrisi tarafından kurulmuştur. Teknik mükemmellik konusunda tanınmış bir merkez olan FIRA, tüm pazar sektörlerinde küresel mobilya tedarik zinciri ve mobilya tüketicilerine geniş bir yelpazede özel bilgi tabanlı teknik destek sağlamaktadır.

FIRA, mobilya endüstrisi için çalışan, kar amacı gütmeyen ve üyeliğe dayalı bir organizasyondur.

 

 

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.