Ofisler İlham Veren Mekanlarla Canlanıyor

Ofiste Yaşam

Ofisler İlham Veren Mekanlarla Canlanıyor

Bugün, pek çok firmada, ofis içinde çalışmak bir zorunluluk değil. Ofis dışında çalışma özgürlüğünün giderek yaygınlaşması çalışanlara, ortak çalışma alanları ya da ev-ofisler gibi çok sayıda seçenek sunuyor. Fakat, araştırmalar, bu durumun ofisleri ortadan kaldıracağını düşünenlerin yanlış bir tahminde bulunduğunu gösteriyor.

Yenilik ve özgünlük arayışındaki liderler, bunun ancak güçlü bir iletişim ve iş birliği ile sağlanabileceğini biliyor. Araştırmalar, liderleri destekler şekilde, değişen çalışma kültürüne ve ihtiyaçlarına uyum sağlamak için çalışanlara farklı yerlerde çalışma özgürlüğü ve esnekliği sunmanın yanı sıra mutluluğu, motivasyonu ve verimliliği artıran ofis tasarımlarına yönelmek gerektiğini ortaya koyuyor.

15’in üzerinde ülkede, binlerce ofis çalışanıyla yapılan araştırma sonuçları, çalışanların üçte birinin çalıştığı ofise kendini ait hissetmediğini, çalıştığı kurumla mekan üzerinden bağ kuramadığını, ofis ortamından memnun olmadığını veya ofis özelliklerinin ihtiyaçlarına cevap vermediğini gösteriyor.

Motivasyonu, çalışma isteği ve kurum bağlılığı düşük çalışanların yeni fikirler üretme ve geliştirme konusunda istekli ve başarılı olamayacağını bugün hepimiz biliyoruz. Bu sebeple, günümüzde iş dünyası liderleri, çalışanların motivasyonunu, sağlığını ve mutluluğunu yükseltecek ofis tasarımlarına yönelmeye başladılar.

Ofis tasarımıyla ilgili büyük çaba gösteriliyor olsa da hedeflenen sonuca ulaşmak için genellikle sorunun yalnızca bir bölümüne odaklanılıyor. Oyun masaları, rahat koltuklar ve buzdolaplarının yer aldığı sosyalleşme alanları oluşturulurken ofisin geri kalan bölümleri gözden kaçırılabiliyor. Oysa, çalışanların zamanlarının büyük bölümünü geçirdikleri çalışma alanları; bir arada çalışan farklı jenerasyonların ihtiyaçlarını karşılayacak, hareketliliği teşvik edici, sosyalleşmeye ve etkili iletişim kurmaya yardımcı ve bireysel çalışmalar kadar ekip çalışmalarını da destekler niteliklerde olmalıdır.

 

İlham veren bir ofis oluşturabilmek için eğlence ve işin uyumlu bir şekilde kurgulanması gerekir.


Ofis içinde çalışanların dinlenebileceği, eğlenebileceği ve sosyalleşebileceği alanlar oluşturmanın yanı sıra işlerini kolaylıkla yapabilmeleri için etkili, verimli ve teknolojik çözümler de sunulmalıdır.

Ofis, hem bireyler hem de ekipler/takımlar için bir bağlantı noktasıdır. Bu yüzden çalışanlar arasında güven oluşabilmesi; çalışanların birbirini tanıyabilmesi ve güçlü bir şekilde iletişim kurabilmesi, fikir alışverişinde bulunabilmesi, odaklanabilmesi, dinlenebilmesi, yenilenebilmesi ve motive olabilmesi için ofis tasarımı; çalışanların fiziksel, zihinsel ve duygusal iyilik halini bütün olarak desteklemelidir.

Fiziksel Çevre Neden Önemli?

Günümüzde çalışanlar; kişisel çalışma alanları, açık ofisler, ekip çalışmalarının yürütüldüğü çalışma alanları ya da sosyalleşme alanları gibi birbirinden farklı amaçlara hizmet eden mekanlar arasında seçim yapma özgürlüğüne sahip oldukları ofisleri tercih ediyorlar.

Nerede, hangi araçlarla ve kiminle çalışacağına karar verebilen çalışanlar için tasarımcılar, resmiyetin geleneksel ofislerle kıyasla azaldığı, özgün ve ilham verici alanlar oluşturmayı amaçlıyorlar. Bu amaçla oluşturulan esnek ve fonksiyonel ofisler, alanın verimli bir şekilde kullanılması kadar farklı iş kollarına cevap vererek uyumu ve katılımı da teşvik ediyorlar.

İlham Veren Mekanlar

Esnek, işlevsel ve ilham veren ofis tasarımında organizasyonun yapısına ve çalışan ihtiyaçlarına uygun olarak farklı amaçlara hizmet eden mekanların dengeli bir şekilde kurgulanması gerekiyor.

  • Çalışanların günlük, rutin işlerini tamamlayabilecekleri, bireysel çalışmaları ve iş birliğini aynı anda destekleyen alanlar: Bu alanlarda çalışanların kişisel eşyalarını yerleştirebilecekleri depolama alanlarının yanı sıra kişiselleştirilebilir çalışma masaları yer almalıdır.
  • Farklı türde ekip çalışmalarını destekleyen alanlar: Ekiplerin beyin fırtınası, video ve telekonferans, sunum ve toplantılar gibi farklı aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri, teknolojik altyapısı güçlü ve gerekli çalışma araçlarının yer aldığı alanlar olmalılardır.
  • Kısa süreli çalışmaları ve odaklanmayı destekleyen alanlar: Çalışanların diğer çalışanlarla bağlantı kurabilecekleri ve kısa süreli bireysel çalışmaları gerçekleştirebilecekleri bu alanlarda internet bağlantısı, prizler ve USB girişleri gibi çalışanların ihtiyaç duyabileceği teknoloji çözümleri yer almalıdır.
  • Sosyalleşme ve dinlenme alanları: Çalışanların gayri resmi olarak fikir alışverişinde bulunabilecekleri, farklı departmanlarda çalışanların bir araya gelebileceği, dinlenebileceği ve beslenebileceği alanlar olmalılardır.

 

 

 

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.