Gelecekte Çalışma Hayatı: Takım Çalışması

Ofiste Yaşam

Gelecekte Çalışma Hayatı: Takım Çalışması

Okuyacağınız makale, Türkiye’den ilk ve tek partneri olduğumuz, gelecekteki çalışma yöntemlerini araştıran ve başarı faktörlerini belirleyen Fraunhofer IAO’nun Office21® projesi kapsamında yürütülen Office Analytics’in 2016-2018 yılları arasındaki analizlerini içermektedir.

Yazı dizisinin birinci bölümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Takım Sınıflandırılmaları

A. Kauffeld’in Tipolojisi, 2011

Takımların Dört Unsuru

 1. Uzmanlaşma (Uzmanlara karşı genel bilgi sahibi olanlar)
 2. Bütünleşme (Klasik çalışma gruplarına karşı proje ekipleri)
 3. Direnç (Geçici takımlara karşı sürekli takım yapıları)
 4. Hiyerarşi (Denklerin bulunduğu takımlara karşı hiyerarşik yapılanmaya sahip takımlar)

Takım Yapıları

 

 • Danışmanlık Grubu

Alanında uzman olan çalışanlardan oluşan gruplardır. Hiyerarşi, bütünleşme ve sürekliliğin eşit ve kısıtlı olduğu takımlardır.

Amacı tanı ve değerlendirme oluşturmaktır.

Şirketin olağan yapısının dışında gösterilen faaliyetler için kurulurlar.

 • Proje Ekibi

Alanında uzman olan çalışanlardan oluşan; hiyerarşinin ve sürekliliğin görece yüksek olduğu bütünleşmenin ise daha az hissedildiği heterojen gruplardır.

Yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ile problem çözümü amacıyla kurulurlar.

 • Liderlik Ekibi

Uzman çalışanlardan oluşan, bütünleşme ve sürekliliğin yüksek olduğu ancak hiyerarşinin düşük olduğu gruplardır.

Takımın kurulma amacı sorunların tanımlanması ve çözüm üretilmesidir.

Kurulan takım, örgütün geleceği için karar alımı ve hedeflerin belirlenmesi için çalışır.

 • İşlevler Arası Ekip

Uzman çalışanlardan oluşan, bütünleşmenin ve sürekliliğin olduğu ancak hiyerarşinin az olmamakla birlikte yüksek de olmadığı görece homojen ekiplerdir.

Birden fazla birimle ilgili karar alımı sağlanır.

Takım, alt birimlerle bağlantı içinde çalışır.

 • Ekstrem Durumlar için Oluşturulan Takımlar

Uzmanlaşmanın ve hiyerarşinin yüksek olduğu, sürekliliğin ve bütünleşmenin düşük olduğu takımlardır.

Kriz senaryolarına göre takım kompozisyonu değişebilir.

Nitelikli çalışanlar acil, öngörülemeyen, birbirine bağlı ve önemli görevleri yerine getirirler.

 • Yarı Özerk Ekipler

Kalıcı olarak kurulan bütünleşmenin baskın olduğu takımlardır.

Takımı oluşturan kişiler kendi sorumluluklarına ek olarak organizasyonla ilgili bütünsel görevleri üstlenirler.

Belirlenen çerçevede işle ilgili inisiyatif alırlar.

 

B. Hofert’a Göre Takım Oluşturma

(Uyum ve görev karmaşıklığına göre sınıflandırma)

 

 • Çapraz Fonksiyonel Çalışma Ekibi: (Görev: Karmaşık, Uyum: Kalıcı)

İletişim ve hedef belirleme

İşlevsel ve disiplinler arası sürekli çalışma

 • İşlevler Arası Görev Ekibi: (Görev: Karmaşık, Uyum: Geçici)

İletişim ve içsel motivasyon

İnovasyonu teşvik etmek veya süreçleri değiştirmek için geçici iş birliği

 • Fonksiyonel Çalışma Ekibi: (Görev: Kolay, Uyum: Kalıcı)

Birbirleriyle iletişim içinde

Sınırlı görev karmaşıklığına sahip zaman alıcı birleşmeler

 • Fonksiyonel Görev Ekibi: (Görev: Kolay, Uyum: Geçici)

Hedef belirleme

Yönetilebilir görevlerde geçici proje tabanlı iş birliği

 

C. Sundstrom ve Diğerlerine Göre Çalışma Gruplarının Tipolojisi

 

Hangi gruplar talep ediliyor?

 • Yaratıcı ve karmaşık görevlerde (yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi gibi), farklı niteliklere sahip grup üyelerine ve nispeten kısa süreli çalışma gruplarına ihtiyaç duyulur.
 • Rutin olarak gerçekleştirilen aktivitelerde ise, hızlı ve etkin gruplara ihtiyaç duyulur.

Unsurlar:

 • Süre: Çalışma grubunun birlikte çalışma süresi. Birkaç hafta gibi kısa süreli ya da 1-2 yıl ve daha uzun süreli çalışma grupları olabilir.
 • Üye Özellikleri: Grup üyelerinin nitelikleri. Grup üyeleri benzer eğitim ve yeteneklere sahip olabileceği gibi birbirinden farklı özelliklere de sahip olabilirler.

 

I. Üretim ve Servis

Süre: Uzun, Üyeler: Benzer niteliklere sahip

Tipik Sonuç: Ürün ya da öneri

II. Eylem ve Müzakere

Süre: Uzun, Üyeler: Farklı niteliklere sahip

Tipik Sonuç: Sözleşmeler ve rekabet

III. Tavsiye ve Katılım

Süre: Kısa, Üyeler: Benzer niteliklere sahip

Tipik Sonuç: Karar ve teklif

IV. Proje ve Geliştirme

Süre: Kısa, Üyeler: Farklı niteliklere sahip

Tipik Sonuç: Planlar ve soruşturma

 

Organizasyon İçinde Farklı Ekipler Arası İş Birliği

 • Genellikle farklı takımlar en az bir ortak çalışmaya dahil edilir.
 • Klasik, uzun vadeli kooperatif çalışma
 • Kısa vadeli proje grubu
 • Coğrafi ve / veya kurumsal olarak dağılmış ekip üyeleri (sanal ekip)
 • Tedarikçilerin entegrasyonu
 • Uzmanların ya da danışmanların geçici entegrasyonu
 • Gayri resmi gruplar, ör: Arkadaşlıklar, spor kulübü, hobi köşesi, vb.
 • Ayrıca liderler birkaç takımdan sorumlu olabilirler.

 

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.