Değer Üreten Ofisler

OFİSTE YAŞAM

Değer Üreten Ofisler

Çalışanları motive etmenin en iyi yolunun para olduğunu mu düşünüyorsunuz?
Tekrar düşünün.Kurumun tümünü birbirine bağlayan ve ortak bir amaç altında birleşmeye yönlendiren bir ofis, çalışanlara maaştan daha fazlasını sunacaktır.

Yalnızca görevini yerine getiren ve maaş alan çalışanlar yerine, işe anlam kazandıran ve değer üreten bir çalışan profiline sahip olmak için çalışanları motive edebilmeli ve bu motivasyonu sürdürebilmelisiniz. Bunu da, ancak, ürün ya da servisinizin sunduklarından daha fazlasını hedefleyerek ve işe anlam kazandırarak başarabilirsiniz.

Ofis yaşamıyla ilgili yürütülen araştırma sonuçlarına göre;

  • Bir hedefe yönelen ve bu hedefe inanan çalışanlar, kazandıkları paranın üzerinde değer üretiyorlar.
  • Çalıştıkları organizasyonda anlamlı bir amaç bulan ve yaptığı işi değerli gören çalışanlar, daha üretken ve organizasyona bağlı oluyorlar. Ayrıca işi bırakmayı düşünmüyorlar.
  • Bir amaç veya anlamlı bir iş, yöneticilerin düşündüğünün aksine ikramiye ve diğer parasal ödüllerden daha büyük ve gerçek bir motivasyon oluştururken çalışan performansını da artırıyor.

Pek çok organizasyonun başvurduğu yöntem, bir amaç üretmek ve bunu dile getirmek.
Fakat organizasyonun amacı dile döküldüğünde kimse tarafından benimsenmiyor ve takip edilmiyor. Üretilen amaç, ancak deneyimlendiğinde anlam kazanıyor ve bir motivasyon aracına dönüşüyor.

Bir amacı deneyimlemek için ilgili konularda gönüllü çalışmalara katılmak, diğer organizasyonlarla ortak çalışmalar yürütmek ve eğitimler düzenlemek gibi çeşitli yöntemler uygulanabilir. Bunların yanı sıra çalışanlarla müşterilerin direkt bağlantı kurmaları, çalışanların işin tüm sürecini izlemeleri ve sonuçları görmeleri de sağlanabilir.

Organizasyonların çalışan deneyimini zenginleştirme ve kültür oluşturma konularında en fazla göz ardı ettiği yöntem, genellikle, ofis tasarımı ve kurgusu oluyor.

İletişim kurmayı ve birlikte çalışmayı kolaylaştıran mekanlar, çalışanlar arasındaki uyumu geliştirmesinin yanı sıra ortak bir amaca ulaşma konusunda motivasyonu da yükseltiyor. Çünkü mekan, çalışmaların işe ne şekilde başlayacağı, işi nasıl yürütüleceği ve geliştirileceği konularında daha net bir bakış açısı kazandırabiliyor.

Günümüzde hızla yaygınlaşan ve geleceğin çalışma yöntemi olan aktivite temelli çalışmada ofis tasarımı; güvenlik, sağlık, organizasyonun amacı ve bağlılık gibi temel ihtiyaçlarla başlıyor. Ofis tasarım süreci, her mekanın amacının net bir şekilde anlaşılması ve bu amaçlara uygun olarak şekillendirilmesiyle devam ediyor.

Mekan, ‘ortak amaç’ duygusunu oluşturmak için güçlü bir araçtır.

 

Ofisin her köşesinde keyifli alanlar...

Geleneksel ofis tasarım projeleri, yaygın olarak her bir çalışana düşen metrekare miktarının hesaplanmasıyla başlıyor. Bu yöntemin aksine, ihtiyaca odaklanarak başlayan aktivite temelli ofis projeleri, organizasyonun amacına ve kültürüne uygun olarak çeşitli mekanlar oluşturmaya odaklanıyor.

Yapılan araştırmalarda, organizasyonun amacına ve kültürüne uygun bir şekilde, stratejik olarak kurgulanan ofislerin çalışanların verimliliğine ve yaratıcılığına katkı sağladığı görülüyor.

Nurus - Nilüfer Tasarım Proje ofisi

Geleneksel ofis tasarımlarının aksine, çalışanların iletişim içinde olabileceği, birlikte üretebileceği ve kendilerini değerli hissedecekleri mekanlar oluşturmak, organizasyon kültürünün ve amaçlarının deneyimlenmesine ve benimsenmesine yardımcı oluyor. Böylece çalışanlar, kişisel hedefleri ile organizasyonun hedeflerini bütünleştiriyor ve değer üretmeye odaklanıyorlar.

 

Kültür, öğretilmez. Birlikte üretilir ve geliştirilir.

  • Kurum kültürü en önemli rekabet avantajlarından biridir. Rakipleriniz ürünlerinizi kopyalayabilir, çalışanlarınızı transfer edebilir; fakat kurum kültürünüzü alamazlar ya da çalamazlar.
  • Etkili bir kurum kültürü; çalışanların nasıl düşüneceğini ve hareket edeceğini şekillendirir, bireysel kontrol sağlar; verimliliği, üretkenliği ve performansı yükseltir.
  • Organizasyonun amacı doğrultusunda kurgulanan ofisler, kurum kültürünü yansıtır ve güçlendirir.

Aktivite temelli çalışma alanlarında duvarlarla ayrılmış mekanlar yerini çalışanların birbirini görebilecekleri ve kolaylıkla iletişim kurabilecekleri açık alanlara bırakıyor. Çalışma alanlarının uzağında kurulan kısıtlı dinlenme alanları; herkesin bir arada olabileceği, konforlu mobilyaların kullanıldığı, sosyalleşmeye ve etkileşime teşvik eden mekanlara dönüşüyor. Kişisel ofislerin yerine odaklanmayı kolaylaştıran ve bireysel çalışmaları destekleyen mekanlar geçiyor.

Bu şeffaflık ve açık düzen, çalışanların kolaylıkla bir araya gelmesini, birbirini tanımasını, dayanışma ve iş birliği içinde çalışmasını sağlayarak kurum kültürünün oluşmasına, benimsenmesine ve geliştirilmesine yardımcı oluyor.

Mekan; dayanışmayı, katılımı, bilgi paylaşımını ve üretkenliği yönetir. Böylelikle şirket kültürü konuşulmaz, yaşanır.

İnsanlar ne kadar sık yüz yüze gelirlerse birbirlerinden hoşlanma olasılıkları artar. Psikolojide ‘maruz kalma etkisi’ olarak tanımlanan bu durum, organizasyon içinde insanların birbirini sevmesinden çok daha fazlasını sağlıyor.

Nurus E-bebek ofisi 

Yapılan araştırmalar, yöneticilerin daha sık görülebildiği ve onlarla iç içe olunan ofislerde, çalışanların organizasyon hedeflerini ve misyonunu daha kolay benimsediğini gösteriyor. Liderler erişilebilir olduğunda, çalışanların organizasyona olan bağlılığı güçleniyor ve yaptıkları iş anlam kazanıyor.

Aktivite temelli, yaşayan ofisler çalışanlara, kendileri için en uygun mekanı seçme fırsatı sunuyor. Özellikle ortak çalışmalarda, diğer ekip üyeleriyle bağlantı kurma ve birlikte çalışma imkanı sunulduğunda çalışanlar arasında uyum ve ortak amaç doğrultusunda çalışma eğilimi yükseliyor.

Çalışanların, organizasyonun amacını net bir şekilde anlaması, bu amacı güçlü bir şekilde hissetmesi ve benimsemesi ise küçük ayrıntılarla sağlanıyor.

Ortak projelerde ekip üyelerinin çalışma sırasında olduğu kadar molalarda da bir arada olabilmesi, farklı aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri çeşitli çalışma alanlarına sahip olmaları ve bireysel çalışmalarda odaklanarak çalışmalarına yardımcı olacak alanların varlığı, verimli ve yaratıcı olmayı desteklerken performansı da yükseltiyor.

Ortak amaçlar, gerçek kazançlardır.

Yapılan araştırmalarda çalışanlar, pozitif duygu uyandıran mekanlarda çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelme fırsatına sahip olduklarında motivasyonlarının ve organizasyona olan bağlılıklarının arttığını belirtiyorlar. Tüm yöneticilerin hedeflerini gerçekleştirmek ve başarıya ulaşmak için ihtiyaç duydukları şey de, tam olarak bu bağlılık ve işe değer katma isteği.

Bir organizasyona ancak; net bir amaca odaklanmış, bir organizasyon kültürüne inanan, anlamlı bir iş yaptığını somut olarak gören, birbirine ve organizasyona bağlı çalışanlar değer katabilir.

Biz de çalışma alanlarında sağlığı koruyan, esnekliğe ve hareketliliğe imkan veren, çalışanlara özgürlük ve bireysel kontrol sağlayan tasarımlarımızla mutlu ve sağlıklı ofisler kurgulamanıza yardımcı oluyoruz.

Aktivite temelli bir çalışma alanında her mekan, mobilyasından malzeme seçimine kadar kullanıcılara ve kullanım amacına uygun olarak belirleniyor.

Ürünlerimizin tamamını incelemek için buraya tıklayın.

 

 

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.