Kurumsal İş Birliği İnovasyonu Olumlu Yönde Etkileyebilir mi?

ARAŞTIRMA

Kurumsal İş Birliği İnovasyonu Olumlu Yönde Etkileyebilir mi?


Fraunhofer IAO Research Network, 1996 yılından itibaren, Office 21® projesi kapsamında, geleceğin ofis ve bilgi çalışmalarını şekillendirmek amacıyla aralarında bizim de bulunduğumuz dünyadan çok sayıda ortakla iş birliği içinde çalışıyor.

2016 yılından bugüne, gelecekteki çalışma yöntemlerinin araştırılması ve kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi konularında, Avrupa’nın en büyük uygulama temelli araştırma organizasyonu Fraunhofer IAO’nun ve Office 21® projesinin Türkiye’den ilk ve tek ortağı olarak enstitü ile iş birliği içinde çalışıyoruz.

Amacı, bugünün koşullarını ve gelecekteki değişimi doğru bir şekilde tanımlamak ve şirketlerde yeni çalışma ortamlarının başarılı bir şekilde tasarlanması ve uygulanması için somut seçenekler geliştirmek olan Office 21® projesinde yer alıyoruz.

Bu dönem konusu İş Birliği: Şirketler için İnovasyon Operatörü (Coworking: Driver of Innovation for Companies) olan Office 21®, araştırmada iş birliği temasını ve iş birliğinin işletmeler için potansiyel önemini ayrıntılı bir şekilde ele aldı.

Başlangıç sorusu ‘kurumsal iş birliğinin, şirketler için inovasyonu geliştirmede önemli bir rolü olabilir mi?’ olan araştırma serbest çalışanlar ve iş yaşamına yeni başlayanların yanı sıra şirketlerin ve çalışma alanı sağlayıcıların da dikkatini çekti.

Ayrıca araştırmada; günümüzde şirketlerin iş birliğine nasıl baktıkları, ne tür ortak çalışma uygulamaları yaptıkları ve şirketlerin hangi iş birliği türlerini fırsat hangilerini risk olarak gördüğü, geçmişten günümüze şirketlerin iş birliği ne şekilde gelişti, yeni iş birliği türleri var mı ve iş birliği şirketler için gelecekteki bir çalışma modeli olarak görülüyor mu gibi pek çok sorunun da cevabı arandı.

Araştırma sonucunda, uygulanan 9 modelin her birinin şirketler için oluşturduğu fırsatlar değerlendirildi. Değerlendirilen fırsatlar; yenilikçi kapasiteyi geliştirmek, çalışan motivasyonunu iyileştirmek, bilgi birikimi kazanmak, hedef kitlenin nabzını tutmak / beklentilere cevap verebilirlik, mekânsal ve örgütsel esnekliği artırmak, proje sürelerini azaltmak olarak belirlendi. Değerlendirilen riskler ise; daha yüksek maliyet, bilgi güvenliğinin bozulması, iş birliğinin daha zor şekilde organize edilmesi, mülkiyet hakları ve patentlerde sahiplik sorunları ve yasal koşullardan kaynaklanan risklerdi.

Araştırmaya katılan şirketlerin anketlere verdiği yanıtlar ve teorik gözlemlemeler sonucunda, ‘kurumsal iş birliği, şirketlerin inovasyon operatörü olabilir mi’ sorusunun yanıtı ‘evet’ oldu. Ancak, tüm modellerin her şirket için eşit derecede uygun olmadığı net bir şekilde görüldü. Her bir modelin kendine özgü avantajları ve dezavantajları olduğu tespit edildi.

Fraunhofer IAO Research Network ve Office 21® hakkında daha detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

 

 

 

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.