Eğitim Alanlarında Akustik Kalitenin Önemi

Eğitim Çözümleri

Eğitim Alanlarında Akustik Kalitenin Önemi

Akustik sağlık düşünüldüğünde, akla ilk olarak dışarıdaki gürültüye karşı önlem almak geliyor. Bu bakış açısı tamamen yanlış olmasa da, bugün biliyoruz ki eksik. Akustik kalitenin belirlenmesinde bir diğer önemli unsur, kapalı alanlarda akustiğin yönetilmesi.

 

Günümüzde, istenmeyen gürültünün dışarıda bırakılması için pek çok önlem alınabiliyor. Fakat, kalabalık grupların bir arada bulunduğu iç mekanlardaki gürültünün azaltılması için üretilen çözümler sınırlı.

Hepimiz biliyoruz ki; açık ofisler, sınıflar ve konferans salonları gibi gürültünün yoğun olarak hissedildiği iç mekanlarda dikkat dağınıklığı, motivasyon düşüklüğü ve yorgunluk gibi olumsuz etkiler sıklıkla görülüyor.

Bunun yanı sıra, sınıflar ve konser salonları gibi alanlarda ses, dışarıda bırakılmak istenen değil, aslına sadık kalınarak çoğaltılacak bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka deyişle, enstrümanların veya öğretmenin sesinin, dağılmadan ve anlamlı bir şekilde içerideki herkes tarafından duyulması gerekiyor.

Bu da bize, her ortamın amacını yerine getirecek akustik özelliklere sahip olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

 

 

Akustiğin Önemi ve Standartlar

Akustiğin önemini, az sayıda iç mekan bir eğitim alanında olduğu kadar doğru gösterebilir. Çünkü bir eğitim-öğretim alanında, akustik koşulların, öğrenim faaliyetlerini kolaylaştırması beklenir. Bu süreci zorlaştırması, engellemesi ya da sağlığı olumsuz yönde etkilemesi değil.

Çok sayıda araştırma; havalandırma sistemlerinden, caddeden veya diğer sınıflardan gelen arka plan gürültüsünün öğretmenlerin öğretme yeteneğini engellediğini ve öğrencilerin öğrenme zorluklarıyla karşılaşmasına sebep olduğunu ortaya koymaktadır.

Bunun yanı sıra, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin yüksek sesle konuşmaya başladığı, sürekli yorgun hissettikleri ve odaklanma becerilerinin düştüğü de saptanmıştır.

Eğitim alanlarındaki akustik kalitenin kabul edilebilir seviyede olmaması, dünyanın dört bir yanında, akustik performans standartları geliştirilmesine ve tasarım gereksinimlerinin belirlenmesine yol açmaktadır.

Eğitim alanlarının dışarıdaki gürültüden izole edilmesine ek olarak, iç mekandaki akustik kalitesinin artırılması için çeşitli akustik gereksinimleri vardır:

  • Mekanlar arasındaki sesin birbirine iletilmemesi için yeterli duvar kalınlığının sağlanması ve ses izolasyon sistemlerinden faydalanılması,
  • İklimlendirme, ısıtma ve havalandırma ünitelerinden kaynaklanan gürültünün en az seviyede tutulması,
  • İç mekanda ses emilimi sağlayan mobilya ve akustik panellerin kullanılması, vb.

Nurus Acoustic Wellness uygulamamızı kullanarak çocuğunuzun sınıfının ya da bulunduğunuz alanın akustik kalitesini ölçebilir, mekanın akustik kalitesini iyileştirecek önerilerimize ulaşabilirsiniz.

Ayrıca mekanın akustik kalitesini artırmanıza yardımcı olacak ürünlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.