Gereksinim ve hayallerinizden
esinleniyoruz

Nurus Digital Chain®
Nurus Çözümleri; eğitimden ulaştırmaya, ofis binalarından sağlık kurumlarına kadar pek çok farklı projede sıfır hata payı ile çalışır. Sistem; projenin başlangıcından teslimatına, hatta ürünlerin kullanımına kadar tüm süreci, dijital bir platforma taşır ve her adımın denetlenebilir olmasını sağlar.

Nurus Digital Chain®

PLANNER TRACKER COMMISSIONER MAINTAINER

Nurus Planner®


Temelini, 3D veri tabanı sağlayan Pcon yazılımı oluşturur. Nurus’un tüm ürünleri ve ürün bilgilerinin yer aldığı sistem, özgün bir kodlama ile çalışır. Nurus iş ortakları ve müşterilerinin, proje geliştirme ve yönetiminde kullanabilecekleri Planner, Nurus ürünleri ile ilgili tüm tasarım, üretim, lojistik ve fiyatlandırma detaylarını içerir. Ayrıca, kurumsal müşteriler veya projeler için özel olarak hazırlanmış, kurumsal jenerik ürün kütüphaneleri sunar.

Nurus Planner®


 • Mekân Tanımlama/Kodlama
 • Ürün Konfigürasyonu
 • Yerleşim Planlama
 • Bütçe Planlama ve Yönetimi
 • 3D Görselleme ve Sunum araçları
 • Teklif/Sipariş süreçleri

Nurus Tracker®


Tracker, mevcut projeye uygun olarak; ürünlerin üretimini, zamanlamayı, yükleme aşamasını ve proje sahasına varışını yönetir. Tüm bu süreçte atılan her adımı kayıt altında tutarak, işleyişin denetim ve yönetimini sağlar. Ürünlerin proje sahasındaki teslim noktalarını belirler ve ürünlerin kurulumuna kadarki süreci takip eder.

Nurus Tracker®


 • Üretim Yönetimi
 • Proje Planlamasına Uygun Yükleme Yönetimi
 • Araç/Konteyner Yönlendirme
 • Araç /Konteyner Konum Doğrulama
 • Bağımsız Yükleme Denetimi

Nurus Commissioner®


Comissioner, dijital zincirin ürün teslim alma sürecine hizmet eden halkasıdır. Konteyner sahaya ulaştığı an, yönetim ve denetleme görevini devralır. Öncelikle ürünlerin eksiksiz şekilde, sahaya ulaştığını kanıtlar. Ardından ürünlerin projede belirlenen konumlara aktarılmasını sağlar. Hasar kontrolünü yapar ve ürün montaj aşamasını yönetir.

Nurus Commissioner®


 • Araç/Konteyner Boşaltma
 • Hasar Kontrolü ve Yönetimi
 • Ürünün Konumlandırılması ve Montajı
 • Proje Eşleştirmeleri
 • Kabul Dokümanlarının Oluşturulması

Nurus Maintainer®


Projede yer alan tüm ürünlerin montajı ve yerleşimi yapıldıktan sonra, ürün demirbaş kayıtlarını oluşturur. Müşterinin belirlediği demirbaş kodları ve Nurus kodlarının eşleşmesini yapar. Böylelikle her ürün, müşteri ve Nurus tarafından sistemde erişilebilir hale gelir. Ürüne ve kullanıcısına ait bilgileri kayıt altına alan Maintainer, ürünün kullanımı boyunca doğabilecek tüm ihtiyaçları yönetir.

Nurus Maintainer®


 • Müşteri Demirbaş Kayıtlarının
 • Oluşturulması/Eşleştirilmesi
 • Nurus Veri Tabanlarına Erişim
 • Ürün Hayatı Yönetimi
Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.