Kalite Politikamız

Uluslararası standartların gelişiminde rol alırken yeni fikirler oluşturarak ve sektördeki liderliğimizi koruyarak dünyada tercih edilen örnek firma olma yolunda ilerlemekteyiz. Ofis mobilyası sektöründe uluslararası ölçekte tanınmış, arzu edilen ve “hayat tarzı” ürünler üreten, bulunduğu tüm pazarlarda her zaman en rekabetçi ve yaratıcı çözümler sunabilen öncü bir şirket olma vizyonuyla Nurus Grup şirketleri olarak politikamız:

 

 • İnsanların değişen gereksinimlerini anlayarak zamanın ötesinde çözümler üreterek, araştırma-geliştirmeye dayanan yenilikçi yaklaşımı ile geleceği şekillendiren ürünler tasarlamak,
 • Ekonomik, kültürel ve sosyal değişimleri yakından takip etmek, kullanıcıları dinlemek, ihtiyaçlarını doğru anlamak, insan odaklı, fonksiyonel, değişen duygu ve alışkanlıklara cevap verebilen ürünler sunmak,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek bilgimizi ve deneyimlerimizi arttırmak ve paydaşlarımızı da bu doğrultuda geliştirmek,
 • Tüm süreci tedarikten üretime, üretimden teslimata kadar hassasiyetle takip ederek sürekli iyileştirme ilkesiyle müşterilerimizin memnuniyetlerini en üst seviyeye taşımak için bilgimizi, öneri ve çözümlerimizi paylaşmak adına büyük bir istekle çalışmak,
 • İnsan odaklı yaklaşımı ile müşterileri kadar çalışanlarını da önemseyerek yaşadığımız dünyanın daha iyi bir yer olması için kalıcı çözümler üretmek,
 • Bilgi ve tecrübemizle sürdürülebilirlik için gerekli yatırımları yaparak bu bilinci çalışanlarımız kadar tedarikçi ve paydaşlarımızla da paylaşmak, verimli ve uygulanabilir atık yönetimi ile atık miktarımızı ve  çevresel etkileri asgari düzeye indirerek çevresel kirliliği önlemek,
 • Paydaşlarımızla karşılıklı paylaşılan bilgileri gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açısından gerekli yasal mevzuat ve sözleşmelere göre korumak, işlemek ve takibini yapmak,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek meslek hastalıkları, iş kazalarını önlemek ve risklerin etkilerini en aza indirmek için tehlikeleri değerlendirmek ve önlemleri almak,
 • Tasarım ve ürünlerimizle yurtiçinde olduğu gibi yurtdışı birimlerimizle de ülkelerin ofis mobilyası pazarındaki yerimizi sağlamlaştırmak,
 • Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda, çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili tabi olunan ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymak,
 • Artan üretim miktarına paralel yapılan yatırımlar ve akılcı çözümler ile çevreye olan zararı ve karbon emisyonunu azaltmak,
 • Kalite Yönetimi Sistemi ve Kalite Hedefleri’nin müşteri şartlarına uygun olarak belirlenmesi, duyurulması ile gelişime açık alanları tespit etmek, verimliliği artırmak, gözden geçirmek, raporlamak ve sürekli iyileştirmek,
 •  Kurumumuzun iş gücü, birikimi ve finansal gücünü korumak ve arttırmak,
 • Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak,
 • Etkin bir kurumsal risk yönetim stratejisini sağlamak,
 • Sürdürülebilirlik ilkesiyle doğal kaynak ve girdilerimizi verimli kullanarak çevre dostu üretim yapmak, verimli ve uygulanabilir atık yönetimi ile atık miktarımızı ve  çevresel etkileri asgari düzeye indirmek ve çevresel kirliliği önlemek,
 • Yurtiçi ve yurtdışı projelerde en etkin başarıyı yakalayarak ülke ekonomisine ve yerli iş gücünün gelişimine katkı sağlamak,

 

Kalite Politikası olarak belirlenmiştir. Bu ilkelerin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve birlikte çalıştığımız tüm kurum ve kuruluşlarca bilinmesi ve anlaşılması gurur kaynağımız olacaktır.                                                                                                                                            

 

Revizyon Tarihi: 10.08.2023

Doküman No: GN-001  Rev. No:7Kalite Politikamız
Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.