Nurus’un ‘Kadının Güçlendirilmesi’ne katkısı ödüllendirildi.

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri (UN Women’s Empowerment Principles, UN WEPs) tarafından hazırlanan ‘Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri Uygulama Rehberi; şirket CEO’larını, sivil toplum kuruluşlarını ve BM kuruluşları temsilcilerini bir araya getirdi.

SALT Galata’da düzenlenen toplantıda WEBs prensiplerini imzalayan kurumlardan biri olarak Nurus, plaketini ilk Türk KOBİ’sinin Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger’in elinden aldı.

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ve Garanti Bankası’nın desteğiyle düzenlenen toplantı BM Temsilcilerinin açılış paneliyle başladı. UN Women’ın tanıtım sunumuyla devam eden etkinlik Eczacıbaşı Holding, Garanti Bankası ve Vodafone Türkiye CEO’larının yer aldığı panelle devam etti. Etkinlik sonunda ‘Eşitlik Kazandırır!’ diyen WEPs imzacılarına plaketleri verildi.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve UN Women ortaklığında oluşturulan UN WEPs platformu; iş dünyası liderlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak şirket politikaları oluşturmaya yönelik ilkelere imza atmaları ve kadının güçlenmesi konusunda yapılacak çalışmaları yaygınlaştırmada etkin rol oynamaları amacıyla kurulmuştur.

Şirketler, CEO Destek Beyannamesini imzalayarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini, tüm birimlerine; tedarik zincirinden topluma varana kadar her noktaya dahil etmek ve uygulamak konusundaki niyetlerini ortaya koymaktadırlar. Türkiye, 150 imzayı geçmiş, en fazla WEPs imzacısına sahip 2. ülke durumundadır.

UN WEPs’in 7 temel prensibi şunlardır:

  1. Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması,
  2. Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi, bu ilkelerin desteklenmesi,
  3. Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması,
  4. Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi,
  5. Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin sorgulanması,
  6. Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi,
  7. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) kadın ve erkeklerin işgücüne katılım oranlarının birbirine yaklaşması durumunda, 2030 itibariyle, Türkiye’nin de dahil olduğu tüm OECD ülkelerinin toplam ekonomilerinde %12’lik potansiyel bir artış sağlanacağını öngörmektedir.

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.