Nurus Kadınlar İçin İmza Attı.

Nurus, iş gücünde kadına verdiği önem doğrultusunda Birleşmiş Milletler’in ‘Kadını Güçlendirme Prensipleri’(WEPs) sözleşmesine imzasını attı.

Türkiye’nin öncü profesyonel mobilya üreticisi Nurus, kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefleyen Birleşmiş Milletler’in Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne imza attı.

Nurus, Birleşmiş Milletler’in Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzalayarak;

1. İş yaşamında cinsiyet eşitliği için üst düzeyde liderlik ortaya koyun.

2. Kurumunuzda kadın ve erkek tüm çalışanlara adil ve eşit davranın, insan hakları ve ayrımcılık yasağı ilkelerine itibar edin ve destek verin.

3. Kurumunuzda çalışan kadın veya erkek tüm bireylerin cinsiyet farkı gözetmeksizin sağlık, güvenlik ve refahlarını garantileyin.

4. Kurumunuzda çalışan kadınları her türlü eğitim ve mesleki gelişim konusunda teşvik edin.

5. Kurumunuzda girişim, iş geliştirme, tedarik zinciri ve pazarlama süreçlerine ilişkin uygulamaların kadınların güçlenmesine yarayacak şekilde yürütülmesini sağlayın.

6. Eşitliği, çalışanların örgütlenme ve savunuculuk haklarını teşvik ederek destekleyin.

7. Kurumunuzda cinsiyet eşitliğine ilişkin ilerlemeyi ölçün ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşın” maddelerini kabul etmiş oldu.

Bu prensipleri kabul ettikleri için Nurus olarak büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay, “Kadınların iş yaşamında erkeklerle adil ve eşit mesafede yer alması, Nurus olarak şirket politikalarımızda büyük önem taşıyor. Özel sektörün de kadınların iş yaşamındaki varlığına ve güçlendirilmesine destek veren bu girişimlere önem vermesi, sorunun çözülmesi bağlamında umut verici. Biz de Nurus olarak kadınlara verdiğimiz desteğin altını çizmek için Birleşmiş Milletler’in Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne imzamızı attık. Bu kapsamda, 8 Mart ‘Dünya Kadınlar Günü’nde Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilen gong törenine de katılarak desteğimizi sürdürdük” dedi.

Eşitlik için Borsa Gongu

Borsa İstanbul ev sahipliğindeki “Eşitlik için Borsa Gongunun Çalınması” töreni, UN Global Compact (UNGC), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Dünya Borsalar Federasyonu (World Federation of Exchanges-WFE), Borsa Yatırım Fonlarındaki Kadınlar Platformu (Women in ETFs), Sürdürülebilir Borsalar Girişimi (Sustainable Stock Exchanges Initiative-SSE) ve Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation-IFC) işbirliğiyle 8 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirildi. İş dünyasının büyük ilgi gösterdiği törene Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay katılarak, Nurus’un kadına verdiği önemin altını bir kez daha çizdi.

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.