MERKEZ : İNSAN

MERKEZ : İNSAN

İnsanın merkezde olduğu çalışma hayatı evrimleşirken, insanın ihtiyaçlarına yönelik gelişen, deneyimlerin ve şirket kültürünün değerli ve önemli olduğu mekanlar haline dönüştü. Fiziksel çalışma mekanları, farklılaşarak fikirlerin üretildiği, gerçeğe dönüştürüldüğü yaratıcı mekanlara, hatta ‘hub’lara dönüşürken, insan, çevre ve tasarım arasındaki denge teknolojiyle birleştirilerek tasarlanıyor. Bireysel ve kitlesel sağlığın önemini daha da anladığımız bu dönemde teknoloji kullanımı ve altyapısı esnek çalışma için oldukça önemli oldu.

Han Spaces, İstanbul

Geleceğin çalışma alanları ileri teknoloji, konfor ve olanaklarda donatılmış yeni nesil mekanlara, işyeri optimizasyonunun daha etkin çözümler bulduğu, proptech şirketlerinin esnek ofis çözümleri hizmetlerini kullanmaya başladıklarını ve iş yapma biçimlerine bunu yansıttıklarını görüyoruz. Aslında ofisin geleceğinde anlıyoruz ki fikirlerin üretildiği her yer çalışma mekanına dönüşüyor. Bir mekana bağlı kalmadan mobil çalışabilmek hibrit çalışmaya olanak sağlarken ofisten uzakta çalışmanın dengesini bulmak da yeni çalışma hayatının formülü haline geldi. Çalışmak için sadece ofise gitmediğimiz, çalışma konforunu diğer mekanlarda da kurgulayabildiğimiz bir geleceği yaşıyoruz.

Çalışan deneyimi açısından baktığımızda

  • Merkez ofis
  • Uydu ofis
  • Paylaşımlı ofis
  • Ev ofis

alternatifleri karşımıza çıkarken, artık ofisler insanlara ve amaçlara hizmet etmeye başladı.

Merkez ofisler, insan odaklı, adil ve demokratik olurken, şirket içi dönüşümler içeride çalışan Y kuşağının ve gelecek kuşakların alışkanlıklarına uygun, paylaşımı ve iletişimi yüksek, davetkar, yalın ve deneyimlere açık hale gelmiştir.

Merkezi çalışma mekanlarındaki gibi sosyal alanlar ve çoklu fonksiyonel alanlar yokken, çalışma alanının servis veya hizmet ‘SAAS’ (space as a service) olarak sunulduğu daha küçük alanlara sahip ofisler, bir yerine birkaç ofis düzeni oluşturarak çalışanlarının yakınına giderek uydu ofisleri oluşturdular. Çalışanlar işe giderken yaşamdan kopartmayacak aynı zamanda iş – yaşam dengesini koruyacaklarını bildikleri uydu ofislerde çalışmaya başlamaları çalışanları motive etti. 

Özellikle geleceğin çalışma mekanlarında, birey olarak sadece iş yapmaya değil aynı zamanda toplulukla holistik bir bilinç oluşturmaya, aidiyetlerini kazanarak üretmek önemli oldu. Bunu yaparken aynı zamanda sosyalleşerek yapmak paylaşımlı ofislerde kolabore ederek üretmek artık daha verimli oldu. Artık hem bireye hem de kurumsal firma çalışanına hizmet olarak mekanlar esnek çalışma hayatı çözümleri sunuyor. Daha çok ortak çalışma, ayrılmış konsantrasyon alanı ve toplantı alanına sahip ofisler geleceğin ofislerinde yer edindiler.

 

Latro Kimya, İstanbul

 

Evde sağlıklı çalışmak mümkün. Ev ofisinin içerisinde iş yerinde olması gereken doğru araçların bulunması gerekiyor. Bu araçlar olmadığı zaman uzun saatler ekran başında oturmak zorlaştığı için, çalışanların öncelikli olarak ihtiyaç duydukları omurga sağlığını destekleyen bir çalışma koltuğu, aktif bir çalışma masası ve doğal, doğru aydınlatmadır.

 

Çalışma Koltuğu: Me Too, Çalışma Masası: Otto

 

Anlıyoruz ki, buradaki tek doğru insanın bireyin ne kadar kıymetli olduğu, sağlığın ne kadar önemli olduğudur. Bu nedenle sağlık ve hijyenle ile ilgili standartların çalışma mekanlarındaki önemini anlamalıyız. Bu konuda gerekli standartları sağlayan ürünlerle çalışma hayatı kurulmalı ve insan sağlığını korunmalıdır. Bundan sonraki dönemde iş yapış şekillerinde kurum kültürünün yaşaması, çalışanlar arası iletişimi ve bağı güçlendirmek, sosyalleşmek ve mekana bağlı operasyonların doğru yürütülebilmesi için geleceğin çalışma mekanları gelişmeye ve hayatımızın bir parçası olmaya devam edecektir.

 

 

 

 

 

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.