Nest

 

Крайната система за мултифункционални бюра за срещи.

 • Nurus Nest Header Slide

 

Разполагането на седалките за конференции или обучения определят ефек-тивността на сесиите. Наличието на подходящо място за сядане може да по-влияе на всичко - от динамиката на екипа до комфорта и видимостта.

 

Ние сме проектирали Nest като функционално решение за области на колек-тивна работа като заседателни зали, класни стаи и конферентни зали, но мо-жете да го използвате и в домашните си офиси. Като улесняваме придвижва-нето си, ние се стремим да предоставим гъвкаво решение, което лесно да се адаптира към променящия се брой участници или целта на използване.

 

Масите Nest ще ви помогнат да подготвите мястото си за редица приложения, включително индивидуална или екипна работа, срещи за планиране или стратегия, фокус групи, събития за обмен на информация, конференции, семинари, дискусии и др.

 

Линията на продуктите Nest включва различни конструкции: Ъглови стартери, ъглови средни и прави конструкции на бюрото. Подредете ги перпендикулярно в ъгъла на офис, класна стая или във формата на U или V.

 

Nest бюрата могат да бъдат свързани помежду си чрез специална сглобка, когато са разположени едно до друго. Подложката за кабели е скрита под бюрото и съдържа 2 контакта за данни и 3 мрежови контакта. Допълнителните алуминиеви капаци на работния плот улесняват достъпа и предотвратяват визуалното замърсяване. Разпределението между бюрата се осъществява лесно чрез свързващи кабелни корита.

 • Nurus Nest Stry 1
 • Nurus Nest Stry 3
 • Nurus Nest Stry 5
 • Nurus Nest Stry 7
 • Nurus Nest Stry 6
Nest Gallery New

Nurus Nest Galeri 10

Nurus Nest Galeri 14

Nurus Nest Galeri 3

Nurus Nest Galeri 12

Nurus Nest Galeri 7

Nurus Nest Galeri 11

Nurus Nest Galeri 9

Nurus Nest Galeri 13

Nurus Nest Galeri 8

Nurus Nest Galeri 1

Nurus Nest Galeri 6

Nurus Nest Galeri 2

Nurus Nest Galeri 5

 • Nest Gallery New
 • Nurus Nest Galeri 10
 • Nurus Nest Galeri 14
 • Nurus Nest Galeri 3
 • Nurus Nest Galeri 12
 • Nurus Nest Galeri 7
 • Nurus Nest Galeri 11
 • Nurus Nest Galeri 9
 • Nurus Nest Galeri 13
 • Nurus Nest Galeri 8
 • Nurus Nest Galeri 1
 • Nurus Nest Galeri 6
 • Nurus Nest Galeri 2
 • Nurus Nest Galeri 5

Да бъдеш човек означава да се грижиш за бъдещите поколения.

 

материали

Nest, притежава (TSE) сертификат за съответствие с турските стандарти.

Ме-талните части, използвани в неговото производство, са 100% рециклируеми и дървесината със стандарт Е1 може да бъде използвана повторно. Матери-алът, използван в неговата опаковка е 100% рециклируем.

Производство

Nest се произвежда в Numaş A.Ş., които притежават ISO 14001 Стандарт за система за управление на околната среда и сертификати за стандарт за си-стема за управление на здравето и безопасността OHSAS 18001.

Управление на отпадъците

В Numaş A.Ş., отпадъчните химически материали като прахообразна боя, мокра боя, разредител, опаковки от химически материали, фосфатна утайка, лазерен прах се изпращат до съответните фирми за рециклиране или се изхвърлят по начин, който не вреди на околната среда.

Транспорт

Oпаковката на Nest е с минимални размери, с цел да се намали потреблението на енергия по време на транспортирането.

Употреба

Стандартите за качество на производството на Nest и материалите позволяват на продукта да има дълъг живот. Международни организации удостоверяват високото ниво на сигурност на продукта.

Край на жизнения цикъл

Материалите, използвани за производството на Nest, могат да бъдат повторно използвани или рециклирани в края на жизнения цикъл на продукта.

 

Nurus D Lab

Nurus D Lab, която винаги е в крак с напредъка на научните и технологични разработки, проектира продукти, изпреварили времето си, чрез съобразяване с нуждите на потребителите и слушане на техните желания. Най-новите продукти, представени на потребителите, са най-доброто от многобройните възможности, които са се появили от ярки идеи. Nurus D Lab управлява всички етапи от определянето на стратегията за дизайна на марката до стартирането на продукта.

За повече информация за Nurus D Lab и за да видите всички проекти, кликнете тук.

 

 

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.