Varto

Дефинирани пространства,
които отговарят на вашите нужди …

  • Nurus Varto Header Slide

Varto създава гъвкави и продуктивни решения за променящи се работни навици и отворени офиси. Докато спомага за разделяне на работните пространства и социалните зони на секции, Varto също улеснява създаването на информационни бюра и приемни зони.

Панелите Varto предлагат нестандартни метални и меламинови шкафове и метални рафтове, които могат да се монтират на панелите, за да отговорят на вашите нужди, докато доставят електричество от земята до работния плот с електрифициращи ленти, предотвратявайки визуалното замърсяване, причинено от кабелите, и улесняват достъпа до електрически връзки от служителите.

В отворените офиси Varto помага да се създадат работни помещения, чакални, салони и заседателни зали, както и складови площи, информационни бюра и приемни зони. Улеснявайки разделянето на пространството на секции, Varto също помага за създаването на персонализирани пространства, увеличавайки взаимодействието между служителите.

Nurus Varto Galeri 4

Nurus Varto Galeri 3

Nurus Varto Galeri 2

Nurus Varto Galeri 7

Nurus Varto Galeri 5

Nurus Varto Galeri 9

Nurus Varto Galeri 8

Nurus Varto Galeri 6

Nurus Varto Galeri 1

  • Nurus Varto Galeri 4
  • Nurus Varto Galeri 3
  • Nurus Varto Galeri 2
  • Nurus Varto Galeri 7
  • Nurus Varto Galeri 5
  • Nurus Varto Galeri 9
  • Nurus Varto Galeri 8
  • Nurus Varto Galeri 6
  • Nurus Varto Galeri 1

Да бъдеш човек означава да се грижиш за бъдещите поколения.

 

материали

Varto притежава сертификат (TSE) за съответствие с турските стандарти.

Дървеният материал с сертификат E1, използван в производството на Varto, може да се използва повторно, а металните части са 100% рециклируеми. Тъканите, използвани в Varto, притежават сертификатите OEKO-TEX 100 STANDARD и RECYCLABLE. Тъканите са преминали тестове за износоустойчивост (Martindale test), устойчивостта на светлина (EN ISO 105-B02), устойчивостта на триене (EN ISO 105-X12) и изпитвания за пожароустойчивост, които са в съответствие с европейските норми.

Производство

Varto се произвежда в Numaş A.Ş., които притежават ISO 14001 Стандарт за система за управление на околната среда и сертификати за стандарт за си-стема за управление на здравето и безопасността OHSAS 18001.

Управление на отпадъците

В Numaş A.Ş., отпадъчните химически материали като прахообразна боя, мокра боя, разредител, опаковки от химически материали, фосфатна утайка, лазерен прах се изпращат до съответните фирми за рециклиране или се изхвърлят по начин, който не вреди на околната среда.

Транспорт


100% рециклируемата опаковка на Varto е с минимални размери, с цел да се намали потреблението на енергия по време на транспортирането.

Употреба

Стандартите за качество на производството на Varto и материалите позволя-ват на продукта да има дълъг живот. Международни организации удостове-ряват високото ниво на сигурност на продукта.

Край на жизнения цикъл

Материалите, използвани за производството на Varto, могат да бъдат повторно използвани или рециклирани в края на жизнения цикъл на продукта.

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.