Nurus подкрепя принципите за овластяване на жените

 

В съответствие със значението, което има за жените, Nurus подписаха изявлението на Принципите на ООН за овластяване на жените (WEPs)

Водещият професионален производител на мебели в Турция Nurus подписа принципите на ООН за овластяване на жените, които стартират, за да могат те да заемат своето място в икономиката, във всяка индустрия и на всяко ниво.

С подписването на Принципите на ООН за овластяване на жените, Nurus се съгласява с:

1.        Създаване на корпоративно лидерство на високо равнище за равенство между половете.

2.        Справедливо отношение към всички жени и мъже - да зачитат и подкрепят правата на човека и недискриминацията.

3.        Гарантиране на здравето, безопасността и благосъстоянието на всички жени и мъже.

4.        Насърчаване на образованието, обучението и професионалното развитие на жените.

5.        Осъществяване развитието на предприятията, веригата за доставки и маркетинговите практики, които дават възможност на жените.

6.        Насърчаване на равенството чрез общностни инициативи и застъпничество.

7.        Измерване и публичен доклад за напредъка за постигане на равенство между половете.

Председателят на Изпълнителния съвет на Nurus Güran Gökyay заяви, че като Nurus, те се гордеят с това, че са подписали изявлението и са добавили политика на компанията " Nurus", която отдава голямо значение на третирането на всички жени на работното място със същата справедливост като мъжете и равенство. Когато частният сектор придаде тежест на инициативи, които овластяват и подкрепят жените в професионалния им живот, това ни даде надежда, че тези проблеми ще се премахнат. Като Nurus, ние подписахме United Nations Women’s Empowerment Principles, за да подчертаем подкрепата, която показваме към тях. В този мащаб ние присъствахме на гонг церемонията, която се проведена в Борса, Истанбул, за да покажем нашата подкрепа на Международния ден на жените. "

Звънецът на Борса звъни за равенство

На 8 март 2016 г. с участието на UN Global Compac (UNGC), UN Women, World Federation of Exchanges а (WFE), Жените в ETF, Sustainable Stock Exchanges Initiative (SSE) and the International Finance Corporation (ICF), се проведе церемонията "Звънецът за равенство между половете", организирана от Borsa Istanbul. Председателят на Изпълнителния съвет на Nurus - Güran Gökyay присъства на церемонията, която предизвика голям интерес в света на бизнеса, и подчерта още веднъж значението на Nurus в жените.

 

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.