Caria

Скромни линии във всички зони за чакане.

  • Nurus Caria Header Slider

Всички компоненти на Caria са внимателно проектирани и изработени, за да осигурят прости и интелигентни решения в салоните и зоните за чакане. Caria осигурява възможност за настолните си потребители да съхраняват личните си вещи, напитки и книги, докато столовете и масичките предлагат различни комбинации.

Nurus Links® може да бъде добавен към кафе масите Caria по поръчка, като осигурява лесна и удобна електрическа връзка и достъп на потребителите.

Caria се използва в летище Милас, Мугла.

 

 

 

Nurus Caria Galeri 1

Nurus Caria Galeri 2

Nurus Caria Galeri 3

Nurus Caria Galeri 4

Nurus Caria Galeri 5

Nurus Caria Galeri 6

  • Nurus Caria Galeri 1
  • Nurus Caria Galeri 2
  • Nurus Caria Galeri 3
  • Nurus Caria Galeri 4
  • Nurus Caria Galeri 5
  • Nurus Caria Galeri 6
Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.