Работата е нашият замък.

 

Работата е нашият замък.

 

Noor, офис в офиса.

 

 
  • Nurus Noor Exe Header Slide
  • Nurus Noor Dpl Header Slide
  • Nurus Noor Office Header Slide

 

Вземете контрола и преосмислете работното място. Увеличете усещането за авторитет и доверие чрез цялостния дизайн на Noor и солидната конструкция. Въведете топлината на кожата и дървото в офисите си.

Noor поддържа широка семейна линия, варираща от изпълнителни маси до лавици за книги и единици за съхранение, които ви позволяват да създавате пространства в пространствата. Огледалните механизми спомагат за реорганизиране и предефиниране на работните области, които позволяват изграждането на чувство за справедливост, особено сред населените места. Засилване на сътрудничеството и комуникацията без компромиси по отношение на личния живот и независимостта. Работна маса Noor със запаметяващи устройства е умен начин за увеличаване на производителността.

 

 

 

 

Nurus Noor G 2

Nurus Noor G 3

Nurus Noor G 4

  • Nurus Noor G 2
  • Nurus Noor G 3
  • Nurus Noor G 4

Майсторската изработка,
увеличаваща доверието
и господството.

 

 

Да бъдеш човек означава да се грижиш за бъдещите поколения.

 

Материали

Noor притежава сертификат (TSE) за съответствие с турските стандарти и металните части, използвани в неговото производство, са 100% рециклируеми и дървеният материал със сертификат E1 може да се използва повторно. Тъканта със сертификат GREENGUARD, използвана в подложката за писма, е преминала тестове за износоустойчивост (Martindale test), устойчивостта на светлина (EN ISO 105-B02), устойчивостта на триене (EN ISO 105-X12) и изпитвания за пожароустойчивост, които са в съответствие с европейските норми.

Производство

Noor се произвежда в Numaş A.Ş., които притежават ISO 14001 Стандарт за система за управление на околната среда и сертификати за стандарт за си-стема за управление на здравето и безопасността OHSAS 18001.

Управление на отпадъците

В Numaş A.Ş., отпадъчните химически материали като прахообразна боя, мокра боя, разредител, опаковки от химически материали, фосфатна утайка, лазерен прах се изпращат до съответните фирми за рециклиране или се изхвърлят по начин, който не вреди на околната среда.

Транспорт

100% рециклируемата опаковка на Noor е с минимални размери, с цел да се намали потреблението на енергия по време на транспортирането.

Употреба

Стандартите за качество на производството на Noor и материалите позволя-ват на продукта да има дълъг живот. Международни организации удостове-ряват високото ниво на сигурност на продукта.

Край на жизнения цикъл

Материалите, използвани за производството на Noor, могат да бъдат повтор-но използвани или рециклирани в края на жизнения цикъл на продукта..

 

Nurus D Lab

Nurus D Lab, която винаги е в крак с напредъка на научните и технологични разработки, проектира продукти, изпреварили времето си, чрез съобразяване с нуждите на потребителите и слушане на техните желания. Най-новите продукти, представени на потребителите, са най-доброто от многобройните възможности, които са се появили от ярки идеи. Nurus D Lab управлява всички етапи от определянето на стратегията за дизайна на марката до стартирането на продукта.


За повече информация за Nurus D Lab и за да видите всички проекти, кликнете тук.

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.