Brooklyn

 

Изчислена и силна конструкция, която свързва дървото и метала.

Изчислена и силна конструкция, която свързва дървото и метала.

Прецизна изработка.

 
 

Прецизна изработка.

 • Nurus Brooklyn Exe Header Slide
 • Nurus Brooklyn Tpl Header Slide
 • Nurus Brooklyn Dpl Header Slide
 • Nurus Brooklyn Shp Header Slide

 

Brooklyn е силен мост, който събира изпълнителната власт със света на биз-неса, подобно на Бруклинския мост, на който е кръстен. 

 

Brooklyn дава на административните офиси характерен облик, като формира геометрични рисунки с необичайните си линии. Той превръща сериозните и отдалечени среди в топли и безопасни зони, чрез интегриране на контрасти-ращите детайли от дърво и метал в дизайна. 

 

Brooklyn спасява офисите от монотонността, като ги обогатява с многото си комбинации.

 

 

 
 • Nurus Brooklyn Stry1
 • Nurus Brooklyn Stry2
Nurus Brooklyn G 4

Nurus Brooklyn G 2

Nurus Brooklyn G 5

Nurus Brooklyn G 6

Nurus Brooklyn G 7

Nurus Brooklyn G 3

Nurus Brooklyn G 1

 • Nurus Brooklyn G 4
 • Nurus Brooklyn G 2
 • Nurus Brooklyn G 5
 • Nurus Brooklyn G 6
 • Nurus Brooklyn G 7
 • Nurus Brooklyn G 3
 • Nurus Brooklyn G 1

“Brooklyn носи елегантност и грация в пространството с тъмния си цвят и ди-намика и авангардната атмосфера със своя светъл цвят.”

Pınar inahin Kocabaş - д-р Архитект, Директор
YPU Proje Yapım ve Yönetim

Ритъмът на светлината

Brooklyn е направен с прецизност, която свежда до минимум допускането на грешки, благодарение на своя дизайн, базиран на математически изчисления и най-новите технологии за производство. Brooklyn получи солидната си структура, като оформи метала в неочаквани форми, преплетени почти като мрежа.

 

Да бъдеш човек означава да се грижиш за бъдещите поколения.

 

Материал

Brooklyn притежава сертификат за съответствие с турските стандарти (TSE).

Металните материали, използвани в неговото Производство, са 100% рецик-лируеми и дървесината със стандарт E1 може да се използва отново.

Производство

Brooklyn се произвежда в Numaş A.Ş. сградт, които притежават стандарти ISO 14001 - Система за управление на околната среда и OHSAS 18001 сертификати за система за управление на безопасността и здравето.

Управление на отпадъците

В Numaş A.Ş., отпадъчните химически материали като прахообразна боя, мокра боя, разредител, опаковки от химически материали, фосфатна утайка, лазерен прах се изпращат до съответните фирми за рециклиране или се изхвърлят по начин, който не вреди на околната среда.

Транспорт

100% рециклируемата опаковка на Brooklyn е с минимални размери, с цел да се намали потреблението на енергия по време на транспортирането.

Употреба

Стандартите за качество на производството и материалите на Brooklyn позволяват на продукта да има дълъг живот. Международни организации удостоверяват високото ниво на сигурност на продуктите.

Край на жизнен цикъл

Материалите, използвани при неговото производство, могат да бъдат повторно използвани или рециклирани в края на жизнения цикъл на продукта.

 

Nurus D Lab

Nurus D Lab, която винаги е в крак с напредъка на научните и технологични разработки, проектира продукти, изпреварили времето си, чрез съобразяване с нуждите на потребителите и слушане на техните желания. Най-новите продукти, представени на потребителите, са най-доброто от многобройните възможности, които са се появили от ярки идеи. Nurus D Lab управлява всички етапи от определянето на стратегията за дизайна на марката до стартирането на продукта.

За повече информация за Nurus D Lab и за да видите всички проекти, кликнете тук.

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.