Deloitte HQ

Партньорството ни с Deloitte предефинира познатия офис. Новата култура на работа е отразена в новия офис.

Днес няма място за кубични системи, затворени зони, разделения и йерархични подреждания, които са очевидни от разстояние. Ерата на индивидуално-ориентираните работници, които споделят общи идеи в работното пространство приключи.

Днес идеалното работно пространство включва всички идеи и умения. Новият бизнес свят е основан на успех, ефективност, технология и отворени умове, всички центрирани в отворени офиси. Новият офис на Deloitte е точно такъв тип място. Разпростирайки се на 12500 m2, всеки квадратен метър има собствена култура за работа. 2500 m2 са посветени на образованието и мотивацията, 800 m2 са отделени за социално взаимодействие, а 350 m2 са за кафе Deloitte, което осигурява допълнително пространство за свобода на работа и социално взаимодействие. Нашите общи работни зони са проектирани да бъдат достъпни за всеки, отворени са за споделяне и осигуряват устойчивост. Следователно умовете, обединени в една обща цел, работят лесно заедно. Решението за променливите нужди може да се намери чрез гъвкави работни пространства. Работните пространства се адаптират към нуждите на работата. Търсенето на групова работа, самостоятелна работа, тиха и социална среда може да бъде удовлетворено за всички.

За лични и бизнес разговори в офиса има телефонни кабини. Wi-Fi позволява на Deloitte да има офис среда без кабели. Има 70 заседателни зали с безжични екрани. Нашият мобилен живот изисква мобилни офиси. Има софтуер, който позволява по-бързо взаимодействие между телефони и компютри. В центъра на интерактивна, силно мотивирана, щастлива, екипно ориентирана философия: Deloitte!

 

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.