Adidas

Adidas, който е един от най-големите производители на спортни продукти в света, използва продуктите на Nurus в свой офиса от 2600 m2, намиращ се в Циши, Истанбул. В рамките на проекта, където нуждите на офисния потребител са правилно определени; Silva бюра и системи, използвани в отворените офиси, подпомагат ефективното използване на мястото. Кабелната бъркотия е избегната благодарение на кабелната система на семейството на Silva. Докато динамично и функционално място е осигурено чрез I/X Hi-Tech, използвано в изпълнителните стаи, Pitstop, използван в общите части, вкарва креативност и ефективност за бързи и неотложни срещи.

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.