Videowall

Преносима медийна стена за нова работна култура.

 

 

 

  • Nurus Videowall Slider

Alava

Свързан чрез Nurus Links ® , Videowall осигурява уникално и функционално решение за срещи, презентации и обучителни цели.

Новата култура на работа и навиците се проявяват чрез бързи технологични промени и нови работни поколения. Ние проектирахме Videowall като отговор на тези нови нужди на професионалния живот.

Осигурява адаптивност с всички продукти на Nurus. Videowall извършва трансфер на данни, мултимедийно споделяне и телеконференции с помощта на модул. Videowall улеснява взаимодействието на данни с голямо разнообразие от мобилни устройства, включително преносими компютри и таблети. Със своето универсално тяло и мобилност Videoowall незабавно превръща работните пространства в зони за срещи, обучение и презентации.

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.