Edgar

Духът на 60-те се съживява с Edgar!

  • Nurus Edgar Header Slide

 Edgar е идеалният избор за всички жилищни пространства с геометричните си линии и здрава структура. Колекцията има три отделни опции, които се вписват в различни дизайни на средата: триъгълник, квадрат и правоъгълник.

Подходящ за използване в домове, чакални, административни офиси, хотели и работни помещения, Edgar създава уютни и елегантни пространства.

 

 

 

Nurus Edgar Galeri 2

Nurus Edgar Galeri 3

Nurus Edgar Galeri 5

Nurus Edgar Galeri 6

Nurus Edgar Galeri 7

Nurus Edgar Galeri 8

  • Nurus Edgar Galeri 2
  • Nurus Edgar Galeri 3
  • Nurus Edgar Galeri 5
  • Nurus Edgar Galeri 6
  • Nurus Edgar Galeri 7
  • Nurus Edgar Galeri 8

Да бъдеш човек означава да се грижиш за бъдещите поколения.

 

Материали

Edgar притежава сертификат за съответствие с турските стандарти (TSE) . Дървесина със стандарт Е1, използвана в производството на Edgar е 100% рециклируемата. Металните части на Edgar са 100% рециклируеми, както и хартиените и пластмасовите материали, използвани за опаковката. Материа-лите, използвани при неговото производство, могат да бъдат използвани повторно или рециклирани в края на жизнения цикъл на продукта.

Производство

Edgar се произвежда в Numaş A.Ş., които притежават ISO 14001 Стандарт за система за управление на околната среда и сертификати за стандарт за си-стема за управление на здравето и безопасността OHSAS 18001.

Управление на отпадъците

В Numaş A.Ş., отпадъчните химически материали като прахообразна боя, мокра боя, разредител, опаковки от химически материали, фосфатна утайка, лазерен прах се изпращат до съответните фирми за рециклиране или се изхвърлят по начин, който не вреди на околната среда.

Транспорт

Опаковка на Edgar е с минимални размери, с цел да се намали потреблението на енергия по време на транспортирането.

Употреба

Стандартите за качество на производството на Edgar и материалите позволя-ват на продукта да има дълъг живот. Международни организации удостове-ряват високото ниво на сигурност на продукта.

Край на жизнения цикъл

Материалите, използвани за производството на Edgar, могат да бъдат повторно използвани или рециклирани в края на жизнения цикъл на продукта.

 

Nurus D Lab

Nurus D Lab, която винаги е в крак с напредъка на научните и технологични разработки, проектира продукти, изпреварили времето си, чрез съобразяване с нуждите на потребителите и слушане на техните желания. Най-новите продукти, представени на потребителите, са най-доброто от многобройните възможности, които са се появили от ярки идеи. Nurus D Lab управлява всички етапи от определянето на стратегията за дизайна на марката до стартирането на продукта.

За повече информация за Nurus D Lab и за да видите всички проекти, кликнете тук.

 

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.